Zarządzanie procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie

Zarządzanie procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie

Agnieszka Bitkowska

Wydawnictwo: Vizja Press

6,0 (ocen: 1)

„(…)Podstawowym celem monografii jest przybliżenie koncepcji i usystematyzowanie pojęć z obszaru zarządzania procesami biznesowymi, wykorzystując przykłady z praktyki gospodarczej. Obecnie mimo wielkiego zainteresowania,...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:41,00

Kupuj z kodem od: 31,00 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
Samorząd terytorialny beneficjentem środków unijnych

Samorząd terytorialny beneficjentem środków unijnych

Agnieszka Bitkowska, Elżbieta Weiss

Wydawnictwo: Vizja Press

0,0 (brak ocen)

Prezentowany tom jest zbiorem artykułów dotyczących polityki finansowej samorządu terytorialnego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem pozyskiwania i wykorzystywania funduszy unijnych. Autorzy poruszają następujące ...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:42,00

Kupuj z kodem od: 32,00 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
Zarządzanie procesowe w organizacjach Teoria i praktyka

Zarządzanie procesowe w organizacjach Teoria i praktyka

Agnieszka Bitkowska, Elżbieta Weiss

Wydawnictwo: Vizja Press

0,0 (brak ocen)

Zagadnienia zarządzania procesowego w ostatnich latach w coraz większym stopniu przyciągają uwagę badaczy i praktyków organizacji gospodarczych. W prezentowanej monografii przedstawiono wybrane kierunki badań nad ...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:33,00

Kupuj z kodem od: 23,00 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
Wybrane koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem

Wybrane koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem

Agnieszka Bitkowska, Elżbieta Weiss

Wydawnictwo: Vizja Press

0,0 (brak ocen)

„Celem monografii jest wdrożenie Czytelników do myślenia kategoriami koncepcji zarządzania oraz pokazanie istoty kierunków ich rozwoju. Głównym kryterium doboru materiału prezentowanego w monografii była chęć...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:49,00

Kupuj z kodem od: 39,00 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
Metody podejścia procesowego w organizacjach Teoria i praktyka

Metody podejścia procesowego w organizacjach Teoria i praktyka

Agnieszka Bitkowska, Elżbieta Weiss

Wydawnictwo: Vizja Press

0,0 (brak ocen)

Problematyka podejścia procesowego, wykorzystywanych metod i narzędzi stanowi podstawę wielu rozważań i dyskusji naukowych badaczy, jak również praktyków. Metodologiczne podstawy została ukształtowane na...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:55,00

Kupuj z kodem od: 45,00 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
Wielowymiarowość podejścia procesowego w zarządzaniu

Wielowymiarowość podejścia procesowego w zarządzaniu

Agnieszka Bitkowska, Elżbieta Weiss

Wydawnictwo: Vizja Press

0,0 (brak ocen)

Problematyka dotycząca podejścia procesowego należy do zagadnień bardzo istotnych, a zarazem aktualnych z punktu widzenia zarządzania współczesnymi organizacjami. Funkcjonalnie zorganizowane podmioty nie są przygotowane do...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:33,00

Kupuj z kodem od: 23,00 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
Metody i koncepcje podejścia procesowego w zarządzaniu

Metody i koncepcje podejścia procesowego w zarządzaniu

Agnieszka Bitkowska, Elżbieta Weiss

Wydawnictwo: Vizja Press

0,0 (brak ocen)

Celem monografii jest zapoznanie Czytelników ze złożoną problematyką podejścia procesowego w zarządzaniu w warunkach postępującej globalizacji, dynamicznego rozwoju nowych technologii i konieczności zmiany metod zarządzania...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:38,00

Kupuj z kodem od: 28,00 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ

Fani tego autora