Siła lidera

Siła lidera

Agnieszka Kozak, Agnieszka Sowińska-Wróbel

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN

0,0 (brak ocen)

Na polskim rynku sporo jest książek dotyczących zarządzania pracownikami, ale z perspektywy rynku amerykańskiego, nie zawsze porady te przystają do polskich realiów. Autorki podczas swojej pracy konsultanckiej i trenerskiej w...

Ebook dostępny w formatach: EPUB MOBI

Ebook dostępny od:39,00

Kupuj z kodem od: 29,00 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ

Znaczenie pieniądza

Agnieszka Kozak

Wydawnictwo: Wydawnictwo Perspektywa

0,0 (brak ocen)

Pie­nią­dze są te­ma­tem, o któ­ry się ocie­ra­my każ­de­go dnia. Jest to te­mat fa­scy­nu­ją­cy a za­ra­zem trud­ny, gdyż py­ta­nie o sto­su­nek do pie­nią­dza zmu­sza czło­wie­ka do kon­fron­ta­cji z...

Ebook dostępny w formatach: EPUB MOBI

Ebook dostępny od:20,30

Kupuj z kodem od: 14,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ

Fani tego autora