Andrzej Rodan

Andrzej Rodan

Polski pisarz, publicysta, historyk kultury. Jest absolwentem wydziału filozoficzno-historycznego Uniwersytetu Łódzkiego. Pracę magisterską Recepcja muzyki jazzowej w Polsce w latach 1918-1939 napisał w katedrze historii kultury. Nakłady jego 41 dotąd wydanych książek, przekroczyły 3 miliony egzemplarzy. Jego książki publikowane były również za granicą, a obszerne fragmenty dwóch powieści znalazły się w niemieckiej antologii polskiej literatury współczesnej. Źródło: (tekst) http://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Rodan, (zdjęcie) http://www.andrzejrodan.pl/galeria.htm

Fani tego autora