Andrzej Skoczylas

prof. dr hab. Andrzej Skoczylas - kierownik Katedry Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UAM oraz członek Biura Orzecznictwa NSA, autor ponad 100 opracowań naukowych (monografii, komentarzy, podręczników, artykułów i glos). Źródło: http://www.ksiegarnia.beck.pl/autor/andrzej-skoczylas-471

Fani tego autora