Jak sprzedawca powinien rozliczyć w księgach zwrot towaru

Jak sprzedawca powinien rozliczyć w księgach zwrot towaru

Aneta Szwęch

Wydawnictwo: INFOR

0,0 (brak ocen)

Zwrot towaru na ogół jest spowodowany jego złą jakością lub istnieniem ukrytych wad. W takiej sytuacji kupujący może m.in. odstąpić od umowy z żądaniem zwrotu wynagrodzenia lub żądać wymiany wadliwego towaru na nowy, pozbawiony wad. W...

Dostępne w formacie: PDF

Ebook dostępny od:9,90
Komputer w firmie - od zakupu do sprzedaży

Komputer w firmie - od zakupu do sprzedaży

Aneta Szwęch

Wydawnictwo: INFOR

0,0 (brak ocen)

Obecnie prowadzenie działalności gospodarczej bez komputera wydaje się rzeczą niemożliwą. Dlatego transakcje zakupu tych składników majątku są właściwie standardem. Zakup (nabycie) komputera nie jest jednak pozbawiony wątpliwości...

Dostępne w formacie: PDF

Ebook dostępny od:29,90

Kupuj z kodem od: 19,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
Jak jednocześnie spłacić wspólnika i podwyższyć kapitał spółki – skutki podatkowe i ewidencja księgowa

Jak jednocześnie spłacić wspólnika i podwyższyć kapitał spółki – skutki podatkowe i ewidencja księgowa

Aneta Szwęch

Wydawnictwo: INFOR

0,0 (brak ocen)

Spółki zadłużone u swoich wspólników mogą rozliczyć się ze wspólnikiem oferując mu udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki. Rozliczenie to jest zwykle dokonywane albo poprzez konwersję długu na udziały w podwyższonym...

Dostępne w formacie: PDF

Ebook dostępny od:9,90
Sprzedaż towaru za pośrednictwem firmy komisowej – skutki podatkowe i ewidencja księgowa

Sprzedaż towaru za pośrednictwem firmy komisowej – skutki podatkowe i ewidencja księgowa

Aneta Szwęch

Wydawnictwo: INFOR

0,0 (brak ocen)

Firmy coraz częściej wykorzystują umowę komisu do sprzedaży towarów handlowych, np. książek, obuwia itd. Umowa ta wymaga stosowania szczególnych zasad rozliczeń w podatkach i ewidencji księgowej komitenta. W publikacji przedstawiono...

Dostępne w formacie: PDF

Ebook dostępny od:9,90
Jakie prawa i obowiązki ma podatnik występujący o zwrot nadwyżki VAT

Jakie prawa i obowiązki ma podatnik występujący o zwrot nadwyżki VAT

Aneta Szwęch

Wydawnictwo: INFOR

0,0 (brak ocen)

Gdy rozliczenie w deklaracji VAT-7 kończy się nadwyżką VAT naliczonego nad należnym podatnik może uzyskać jej zwrot. Termin, w którym uzyska zwrot nadwyżki VAT zależy od spełnienia warunków i w wielu przypadkach złożenia odpowiedniego...

Dostępne w formacie: PDF

Ebook dostępny od:19,90

Kupuj z kodem od: 14,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
Rozliczanie VAT od zakupów firmowych – wybrane problemy

Rozliczanie VAT od zakupów firmowych – wybrane problemy

Aneta Szwęch

Wydawnictwo: INFOR

0,0 (brak ocen)

W publikacji są opisane szczególne przypadki rozliczenia zakupów firmowych, takich jak nabycie towarów i usług dla pracowników, czy w celach promocyjnych. Przedstawiamy także zasady rozliczenia VAT od paliwa oraz od zakupu, czy budowy...

Dostępne w formacie: PDF

Ebook dostępny od:19,90

Kupuj z kodem od: 14,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
Usługi szkoleniowe – jak rozliczyć VAT u sprzedawcy i nabywcy

Usługi szkoleniowe – jak rozliczyć VAT u sprzedawcy i nabywcy

Aneta Szwęch

Wydawnictwo: INFOR

0,0 (brak ocen)

Wiedza i umiejętności to klucz do sukcesu w biznesie. Z tego powodu każdy przedsiębiorca, który docenia wagę tych czynników dąży do podnoszenia kwalifikacji zawodowych swoich pracowników korzystając z bogatej oferty firm szkoleniowych....

Dostępne w formacie: PDF

Ebook dostępny od:19,90

Kupuj z kodem od: 14,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
Sprzedaż nieruchomości firmowej - rozliczenie podatkowe i ewidencja

Sprzedaż nieruchomości firmowej - rozliczenie podatkowe i ewidencja

Aneta Szwęch

Wydawnictwo: INFOR

0,0 (brak ocen)

Nieruchomości to najbardziej wartościowy składnik firmowego majątku. Trudności w rozliczeniu transakcji związanych z ich udziałem biorą się jednak nie tyle z ich wartości, ile z konieczności jednoczesnego uwzględnienia przepisów prawa...

Dostępne w formacie: PDF

Ebook dostępny od:9,90
Jak rozliczyć VAT od sprzedaży dokonywanej przez rolników

Jak rozliczyć VAT od sprzedaży dokonywanej przez rolników

Aneta Szwęch

Wydawnictwo: INFOR

0,0 (brak ocen)

Publikacja przedstawia aktualne problemy związane z rozliczeniem dokonanych przez rolnika ryczałtowego dostaw. Zasadą jest, że VAT od sprzedaży towarów lub usług rozlicza sprzedawca. Kupujący może odliczyć z faktury VAT. Tak będzie...

Dostępne w formacie: PDF

Ebook dostępny od:19,90

Kupuj z kodem od: 14,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
Odsetki w transakcjach handlowych

Odsetki w transakcjach handlowych

Grzegorz Ziółkowski, Aneta Szwęch, Ewa Sławińska, Anna Welsyng

Wydawnictwo: INFOR

0,0 (brak ocen)

Publikacja zawiera pełną wiedzę na temat odsetek w transakcjach pomiędzy przedsiębiorcami. Znajdują się w niej wszystkie informacje, które każdy przedsiębiorca powinien wiedzieć o tym:Kiedy i jakie odsetki mogą być naliczaneW...

Dostępne w formacie: PDF

Ebook dostępny od:39,20

Kupuj z kodem od: 29,20 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
Skutki błędów i nadużyć w fakturowaniu dla rozliczeń VAT

Skutki błędów i nadużyć w fakturowaniu dla rozliczeń VAT

Aneta Szwęch

Wydawnictwo: INFOR

0,0 (brak ocen)

W publikacji zostały opisane skutki dla sprzedawcy i nabywcy popełnienia błędów i nadużyć w fakturowaniu. Szczegółowo zostały omówione błędy, które nie powodują że nabywca traci prawo do odliczania VAT oraz błędy powodujące...

Dostępne w formacie: PDF

Ebook dostępny od:9,90
Jak rozliczyć prezenty przekazane pracownikom z okazji jubileuszu firmy

Jak rozliczyć prezenty przekazane pracownikom z okazji jubileuszu firmy

Aneta Szwęch

Wydawnictwo: INFOR

0,0 (brak ocen)

Podatnik, który urządza uroczystość jubileuszową, podczas której wręcza swoim pracownikom upominki sfinansowane ze środków obrotowych, musi rozważyć kilka wątpliwości związanych z podatkowym i księgowym rozliczeniem skutków tego...

Dostępne w formacie: PDF

Ebook dostępny od:9,90
Od jakiej sprzedaży można odliczać VAT na koniec okresu rozliczeniowego

Od jakiej sprzedaży można odliczać VAT na koniec okresu rozliczeniowego

Aneta Szwęch

Wydawnictwo: INFOR

0,0 (brak ocen)

Zasady ustalania obowiązku podatkowego na podstawie art. 19a ust. 3 i 4 ustawy o VAT obowiązują już dwa lata. Początkowo zakładano, że przepisy te przede wszystkim ułatwią rozliczenia w zakresie VAT u tych podatników, którzy ze swoimi...

Dostępne w formacie: PDF

Ebook dostępny od:9,90
Sprawozdania finansowe jednostek mikro – po zmianach

Sprawozdania finansowe jednostek mikro – po zmianach

Aneta Szwęch

Wydawnictwo: INFOR

0,0 (brak ocen)

Lata 2014 – 2015 to okres zmian w prawie bilansowym, których istotą było wprowadzenie ułatwień w sprawozdawczości finansowej dla najmniejszych jednostek, tj. jednostek mikro. Niniejsze opracowanie kompleksowo przedstawia warunki pozwalające...

Dostępne w formacie: PDF

Ebook dostępny od:19,90

Kupuj z kodem od: 14,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
Różnice kursowe – rozliczenia podatkowe i bilansowe

Różnice kursowe – rozliczenia podatkowe i bilansowe

Aneta Szwęch

Wydawnictwo: INFOR

0,0 (brak ocen)

Różnice kursowe – rozliczenia podatkowe i bilansowe. Przedsiębiorca, który zawiera transakcje krajowe lub zagraniczne wyrażone w walutach obcych, prędzej czy później musi rozliczyć tzw. „różnice kursowe”. Powstają one wtedy, gdy...

Dostępne w formacie: PDF

Ebook dostępny od:19,90

Kupuj z kodem od: 14,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
Likwidacja działalności lub jej kontynuacja w innej formie – skutki dla rozliczeń VAT

Likwidacja działalności lub jej kontynuacja w innej formie – skutki dla rozliczeń VAT

Aneta Szwęch

Wydawnictwo: INFOR

0,0 (brak ocen)

Dostęp do nowych funkcjonalności i zakres danych możliwych do pobrania z ZUS zależy od tego, do jakiej grupy (A, B lub C) należy podmiot korzystający z Płatnika. Ponadto zasygnalizowano nowe błędy w tworzeniu dokumentów zgłoszeniowych...

Dostępne w formacie: PDF

Ebook dostępny od:19,90

Kupuj z kodem od: 14,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
Jak ustalić prawidłowy kurs waluty dla rozliczeń VAT

Jak ustalić prawidłowy kurs waluty dla rozliczeń VAT

Aneta Szwęch

Wydawnictwo: INFOR

0,0 (brak ocen)

Podatnicy dokonujący transakcji sprzedaży lub zakupu wyrażonych w walutach obcych nie mają dowolności w zakresie sposobu przeliczania ich na złote. Przeliczenie to decyduje bowiem o wysokości podstawy opodatkowania, a w konsekwencji może...

Dostępne w formacie: PDF

Ebook dostępny od:9,90
Rozliczanie faktur korygujących w obrocie

Rozliczanie faktur korygujących w obrocie

Aneta Szwęch

Wydawnictwo: INFOR

0,0 (brak ocen)

Publikacja omawia zasady rozliczania faktur korygujących w obrocie krajowym, zarówno tych „in plus” jak i „in minus”, gdyż termin ich rozliczenia jest różny. W publikacji uwzględniono aktualne stanowisko organów podatkowych na temat...

Dostępne w formacie: PDF

Ebook dostępny od:19,90

Kupuj z kodem od: 14,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
Jak korygować transakcje krajowe objęte odwrotnym obciążeniem

Jak korygować transakcje krajowe objęte odwrotnym obciążeniem

Aneta Szwęch

Wydawnictwo: INFOR

0,0 (brak ocen)

Ostatnia nowelizacja ustawy, która weszła w życie 1 lipca 2015 r., nie ułatwia podatnikom rozliczającym dostawy objęte odwrotnym obciążeniem zadania polegającego na prawidłowym korygowaniu tych rozliczeń. Część wątpliwości...

Dostępne w formacie: PDF

Ebook dostępny od:19,90

Kupuj z kodem od: 14,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
Sprzedaż i zakup towarów na raty – skutki podatkowe i sposób ujęcia w księgach

Sprzedaż i zakup towarów na raty – skutki podatkowe i sposób ujęcia w księgach

Aneta Szwęch

Wydawnictwo: INFOR

0,0 (brak ocen)

Transakcje sprzedaży i zakupu w systemie ratalnym mają swoje zalety ekonomiczne. Rozłożenie na raty płatności za towar powoduje jednak liczne wątpliwości co do rozliczenia sprzedaży i zakupu w rachunku podatkowym oraz ujęcia transakcji w...

Dostępne w formacie: PDF

Ebook dostępny od:19,90

Kupuj z kodem od: 14,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
Jakie skutki dla rozliczeń VAT u sprzedwcy ma brak zapłaty za fakturę

Jakie skutki dla rozliczeń VAT u sprzedawcy ma brak zapłaty za fakturę

Aneta Szwęch

Wydawnictwo: INFOR

0,0 (brak ocen)

Przedsiębiorcy, którzy dokonali sprzedaży towarów lub usług z odro - czonym terminem płatności, nierzadko mają potem kłopoty z odzyska - niem swoich należności. „Narzędziem”, które w istotny sposób zmniej - sza dotkliwości...

Dostępne w formacie: PDF

Ebook dostępny od:19,90

Kupuj z kodem od: 14,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
Rozliczenie i dokumentowanie zaliczek w pytaniach i odpowiedziach

Rozliczenie i dokumentowanie zaliczek w pytaniach i odpowiedziach

Aneta Szwęch

Wydawnictwo: INFOR

0,0 (brak ocen)

Otrzymanie zaliczki powoduje obowiązek rozliczenia podatku należne - go w części przypadającej na otrzymaną kwotę, jeśli zaliczka może być bezpośrednio powiązana z określoną dostawą towaru lub świadcze - niem usługi. Jej otrzymanie...

Dostępne w formacie: PDF

Ebook dostępny od:19,90

Kupuj z kodem od: 14,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
W jakim terminie korygować podstawę opodatkowania zagranicznych transakcji

W jakim terminie korygować podstawę opodatkowania zagranicznych transakcji

Aneta Szwęch

Wydawnictwo: INFOR

0,0 (brak ocen)

Ustawa o VAT nie zawiera żadnych szczególnych uregulowań określa - jących moment, w którym należy korygować zagraniczne transakcje dokonane w ramach eksportu towarów, WDT lub WNT. Wobec tego trzeba zastosować ogólne zasady korekt. Mimo...

Dostępne w formacie: PDF

Ebook dostępny od:19,90

Kupuj z kodem od: 14,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
VAT naliczony - kiedy nie odliczymy VAT (PDF)

VAT naliczony - kiedy nie odliczymy VAT (PDF)

Aneta Szwęch

Wydawnictwo: INFOR

0,0 (brak ocen)

W opracowaniu przedstawiono sytuacje, w których pojawia się najwięcej wątpliwości związanych z ustaleniem prawa do odliczenia podatku naliczonego. Podstawowym prawem podatnika VAT jest prawo do odliczenia podatku naliczonego od nabytych...

Dostępne w formacie: PDF

Ebook dostępny od:19,90

Kupuj z kodem od: 14,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
Skutki zastosowania błędnej stawki VAT u sprzedawcy i nabywcy (PDF)

Skutki zastosowania błędnej stawki VAT u sprzedawcy i nabywcy (PDF)

Aneta Szwęch

Wydawnictwo: INFOR

0,0 (brak ocen)

W publikacji „Skutki zastosowania błędnej stawki VAT u sprzedawcy i nabywcy ” zostały omówione poszczególne przypadki dla błędnie zastosowanej stawki VAT. Każdy z przykładów zawiera wzór odniesienia do obowiązujących aktualnie...

Dostępne w formacie: PDF

Ebook dostępny od:19,90

Kupuj z kodem od: 14,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ

Fani tego autora