Anna Hrycaj

Anna Hrycaj

Doktor nauk prawnych, sędzia Wydziału XI Gospodarczego do Spraw Upadłościowych i Naprawczych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto. Jest autorką publikacji z zakresu prawa postępowania cywilnego oraz prawa upadłościowego. Źródło: (tekst) Wolters Kluwer Polska, (zdjęcie) http://nawokandzie.ms.gov.pl/upload/files/56._fot_-_hrycaj1.jpg

Europejskie prawo upadłościowe. Komentarz

Europejskie prawo upadłościowe. Komentarz

Anna Hrycaj, Patryk Filipiak, Feliks Zedler

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

0,0 (brak ocen)

Rozwój międzynarodowej współpracy gospodarczej oraz możliwość swobodnego przepływu osób, towarów i usług w ramach unii europejskiej powoduje, że coraz częściej stosunki prawne wykraczają poza obszar prawny jednego państwa....

Ebook dostępny w formacie: EPUB_DRM

Ebook dostępny od:132,30

Kupuj z kodem od: 122,30 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
Jurysdykcja krajowa w sprawach o ogłoszenie upadłości objętych zakresem zastosowania rozporządzenia Rady (WE) nr  1346/2000  w sprawie postępowania upadłościowego

Jurysdykcja krajowa w sprawach o ogłoszenie upadłości objętych zakresem zastosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego

Anna Hrycaj

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

0,0 (brak ocen)

Anna Hrycaj – doktor nauk prawnych, sędzia Wydziału XI Gospodarczego do spraw Upadłościowych i Naprawczych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto, autorka publikacji z zakresu prawa postępowania cywilnego oraz prawa upadłościowego....

Ebook dostępny w formacie: EPUB_DRM

Ebook dostępny od:76,44

Kupuj z kodem od: 66,44 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ

Fani tego autora