Anna Nasiłowska

Anna Nasiłowska

Urodzona w Warszawie, ukończyła polonistykę na UW ( nagroda im. Wacława Borowego, Primus Inter Pares, dyplom z wyróżnieniem). Potem pracowała jako dziennikarz, następnie: na studium doktoranckim Instytutu Badań Literackich PAN. Od 1987 - pracownik naukowy IBL PAN, od 2010 roku profesor zwyczajny. Od 1990 roku - w redakcji dwumiesięcznika “Teksty Drugie“. Od 2007 kierownik studium creative writing (pracowni literackiej) przy IBL PAN. Debiutowała w prasie literackiej w 1977 roku, cyklem wierszy ogłoszonym na łamach miesięcznika “Nowy Wyraz”. Od 1978 - publikuje teksty krytyczno-literackie. Źródlo (tekst i zdjęcie): http://www.nasilowska.archirek.pl/

Fani tego autora