Bogumił Szmulik

Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego Porównawczego i Współczesnych Systemów Politycznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz pracownik Społecznej Akademii Nauk w Warszawie. Autor licznych publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego i prawa administracyjnego. Źródło: http://www.ksiegarnia.beck.pl/autor/bogumil-szmulik-991

Fani tego autora