Bronisław Łagowski

Bronisław Łagowski

Polski filozof, historyk idei, eseista, publicysta, emerytowany profesor Uniwersytetu Pedagogicznego. Studia filozoficzne ukończył na Uniwersytecie Warszawskim w 1961 roku. Początkowo zajmował się estetyką; doktorat o filozofii Stanisława Brzozowskiego obronił na Uniwersytecie Jagiellońskim. Habilitował się w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie na podstawie rozprawy poświęconej filozofii politycznej Maurycego Mochnackiego. Profesor w Instytucie Filozofii i Socjologii Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Przez blisko czterdzieści lat (1962–2000) pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie był m.in. Kierownikiem Zakładu Historii Filozofii Polskiej w Instytucie Filozofii i Zastępcą Dyrektora Instytutu Filozofii do spraw Dydaktyki. W ostatnim dziesięcioleciu swej kariery naukowo-dydaktycznej związał się z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie, gdzie był profesorem i kierownikiem Katedry Filozofii Społecznej. Przez blisko 10 lat (dwie kadencje) był Członkiem Komitetu Nauk Filozoficznych Polskiej Akademii Nauk (PAN). W pracy naukowej i dydaktycznej koncentrował się na historii idei, historii myśli społecznej, filozofii politycznej, filozofii prawa, filozofii historii. Autor m.in. "Filozofii politycznej Maurycego Mochnackiego", "Listu otwartego do trzydziestolatków" (1991) oraz zbiorów esejów "Co jest lepsze od prawdy?" (1986), "Liberalna kontrrewolucja" (1994), "Szkice antyspołeczne" (1997), "Łagodny protest obywatelski" (2001), "Duch i bezduszność III Rzeczypospolitej. Rozważania." Źródło: (tekst) http://pl.wikipedia.org/wiki/Bronis%C5%82aw_%C5%81agowski, (zdjęcie) http://swo.org.pl/index.php/2010/08/12/bronislaw-lagowski-fakty-charakterystyczne/

Pochwała politycznej bierności

Pochwała politycznej bierności

Bronisław Łagowski

Wydawnictwo: Underwood

8,0 (ocen: 1)

"Pochwała politycznej bierności" to wybór publicystyki z niemalże 30 lat jednego z najciekawszych współczesnych filozofów, profesora Bronisława Łagowskiego. Zdaniem profesora Andrzeja Walickiego "Łagowski należy do...

Ebook dostępny w formacie: EPUB_DRM

Ebook dostępny od:32,00

Kupuj z kodem od: 22,00 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ

Fani tego autora