DZIAŁALNOŚĆ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W ORZECZNICTWIE SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH

Daniel K.  Nowicki

Wydawnictwo: Komisja Nadzoru Finansowego

8,0 (ocen: 1)

KNF, zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, jest organem właściwym w sprawach nadzoru nad rynkiem finansowym. Zasadniczym zadaniem tego organu administracji publicznej jest czuwanie nad prawidłowością i...

Dostępne w formatach: EPUB MOBI

Ebook dostępny od:0,00

DZIAŁALNOŚĆ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W ORZECZNICTWIE SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH, CZĘŚĆ II

Daniel K.  Nowicki

Wydawnictwo: Komisja Nadzoru Finansowego

0,0 (brak ocen)

Publikacja stanowi II część w ramach serii wydawniczej zapoczątkowanej w 2014 r., wydawanej nakładem Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, a poświęconej orzecznictwu sądów...

Dostępne w formatach: EPUB MOBI

Ebook dostępny od:0,00

Kapitałowy system emerytalny po zmianch - wybrane zagadnienia prawne

Daniel K.  Nowicki

Wydawnictwo: Komisja Nadzoru Finansowego

0,0 (brak ocen)

Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie mechanizmów rządzących kapitałowym systemem emerytalnym. Jest to zamierzenie tym bardziej uzasadnione, iż wejście w życie w dniu 1 lutego 2014 r. istotnych modyfikacji związanych z...

Dostępne w formatach: EPUB MOBI

Ebook dostępny od:0,00

Fani tego autora