David Rock

David Rock jest konsultantem i trenerem kadr kierowniczych, doradcą konsorcjów na całym świecie. Jest także autorem książek z zakresu pełnego i twórczego wykorzystania potencjału mózgu w kontekście przywództwa i rozwoju osobistego oraz współzałożycielem Neuroleadership Institute. Mieszka w Sydney. Źródło: http://www.rebis.com.pl/rebis/public/books/books.html?co=print&id=K5250

Fani tego autora