Feliks Zedler

Feliks Zedler

Profesor zwyczajny na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Członek Europejskiego Stowarzyszenia Prawników Prawa Upadłościowego oraz Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Pracę na Wydziale rozpoczął w 1966 r. W latach 1966-1972 asystent, 1972-1978 adiunkt, 1978-1986 docent, w 1986 r. uzyskał tytuł profesora. W 1995 r. uzyskał stanowisko profesora zwyczajnego. Odbył aplikację sądową, w 1967 r. zdał egzamin sędziowski. Visiting professor Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (Collegium Polonicum w Słubicach). Najważniejsze publikacje: "Powództwo o zwolnienie od egzekucji", Warszawa 1973 r., "Dochodzenie roszczeń majątkowych od małżonków", Warszawa 1986 r., "Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne. Komentarz." Toruń 1994 r., "Prawo upadłościowe i układowe", Toruń 1997 r. oraz II. wydanie - 1999 r. Ogólna liczba publikacji 130, w tym monografie - 9, podręczniki i skrypty - 3, artykuły - 67, glosy - 32, recenzje - 8, sprawozdania - 11. Otrzymał nagrody Ministra w latach: 1974, 1977, 1987, 1996. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Odbył dwa kursy naukowe: kurs prawa porównawczego - Strassbourg 1972 r. oraz amerykańskiego - Leida 1978 r. W latach 1982-1993 członek komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego, kierownik Studium Podyplomowego dla Notariuszy 1984-1987, członek Komisji ds. Reformy Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości w latach 1989-1997, członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego od 1996 r. do chwili obecnej. Obecnie także kierownik zespołu odpowiedzialnego za reformę prawa upadłościowego. Źródło: (tekst) http://pl.wikipedia.org/wiki/Feliks_Zedler, (zdjęcie) http://biznes.gazetaprawna.pl/tematy/f/feliks-zedler

Europejskie prawo upadłościowe. Komentarz

Europejskie prawo upadłościowe. Komentarz

Anna Hrycaj, Patryk Filipiak, Feliks Zedler

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

0,0 (brak ocen)

Rozwój międzynarodowej współpracy gospodarczej oraz możliwość swobodnego przepływu osób, towarów i usług w ramach unii europejskiej powoduje, że coraz częściej stosunki prawne wykraczają poza obszar prawny jednego państwa....

Ebook dostępny w formacie: EPUB_DRM

Ebook dostępny od:132,30

Kupuj z kodem od: 122,30 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ

Fani tego autora