George Friedman

Amerykański politolog, założyciel i dyrektor generalny Stratfor - cieszacej się renomą amerykańskiej agencji prognoz geopolitycznych. Zajmuje się geopolityką i współczesną doktryną wojenną. Pracował jako doradca amerykanskich dowódców wojskowych. Źródło: http://www.wydawnictwoliterackie.pl/autorzy/916/George--Friedman

Fani tego autora