Hanna Krzemieniecka

Polska pisarka i tłumaczka, działaczka narodowa, teozofka. Urodziła się w rodzinie o szlacheckich korzeniach jako córka Sylwana Bobińskiego herbu Leliwa i Pelagii z Sochaczewskich. Poślubiła Walerego Furs-Żyrakowskiego, generała wojsk rosyjskich. Po jego śmierci zaangażowała się w działalność narodową, za co była więziona przez władze carskie. Była autorką poczytnych na przełomie XIX i XX wieku powieści, obecnie jest pisarką zupełnie zapomnianą. O jej popularności mogły świadczyć plany nazwania dużej ulicy w Warszawie (niezrealizowane przedłużenie ul. Powązkowskiej według planu miasta z 1935 r.). Źródło:http://pl.wikipedia.org/wiki/Hanna_Krzemieniecka

Fani tego autora