Howard Gardner

Howard Gardner

Amerykański psycholog, specjalista z dziedzin psychologii kognitywnej i psychologii uczenia się, wykładowca m.in Harvardu. Znany jest jako twórca teorii inteligencji wielorakiej (multiple intelligence). W 1981 nagrodzony nagrodą "MacArthur Prize Fellowship". Źródło (tekst):http://pl.wikipedia.org/wiki/Howard_Gardner (zdjęcie): http://www.gse.harvard.edu/news/features/gardner06012004.html

Fani tego autora