Ilona Czamańska

Polska historyk i bałkanistka, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1974 ukończyła studia historyczne na UAM w Poznaniu, a w 1982 obroniła pracę doktorską. W 1997 uzyskała tytuł doktora habilitowanego na podstawie rozprawy: Mołdawia i Wołoszczyzna wobec Polski, Węgier i Turcji w XIV i XV wieku. Od 1999 jest profesorem UAM. W 1999 była stypendystką Fundacji im. Lanckorońskich, prowadząc badania w Wiedniu. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół dziejów Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej, głównie w XIV–XVIII wieku. Aktualnie pełni funkcję prodziekana ds. naukowych Wydziału Historycznego UAM, kierownika Zakładu Bałkanistyki w Instytucie Historii UAM, a także przewodniczącej Komisji Bałkanistyki, działającej przy poznańskim oddziale Polskiej Akademii Nauk. W 1998 ukazał się w jej tłumaczeniu Latopis Ziemi Mołdawskiej Mirona Costina. Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ilona_Czama%C5%84ska

Fani tego autora