Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych

Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych

Izabela Motowilczuk

Wydawnictwo: INFOR

0,0 (brak ocen)

Każda jednostka należąca do sektora finansów publicznych musi przeprowadzić okresową inwentaryzację wszystkich składników majątkowych.Zaniechanie przeprowadzenia lub rozliczenia inwentaryzacji albo przeprowadzenie lub rozliczenie...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:103,20

Kupuj z kodem od: 93,20 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
Polityka rachunkowości – najczęstsze błędy

Polityka rachunkowości – najczęstsze błędy

Izabela Motowilczuk

Wydawnictwo: INFOR

0,0 (brak ocen)

Każda jednostka musi posiadać dokumentację opisującą w języku polskim przyjęte przez nią zasady (politykę) rachunkowości.Polityka rachunkowości nie powinna być zbiorem czysto teoretycznych reguł, zrozumiałych tylko dla...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:19,90

Kupuj z kodem od: 14,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w praktyce – część II

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w praktyce – część II

Izabela Motowilczuk

Wydawnictwo: INFOR

0,0 (brak ocen)

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych może dotyczyć szerokiego kręgu osób. Krąg ten obejmuje kierowników jednostek sektora finansów publicznych i ich pracowników, a także osoby działające w imieniu...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:19,90

Kupuj z kodem od: 14,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w praktyce – część I

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w praktyce – część I

Izabela Motowilczuk

Wydawnictwo: INFOR

0,0 (brak ocen)

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych może dotyczyć szerokiego kręgu osób. Krąg ten obejmuje kierowników jednostek sektora finansów publicznych i ich pracowników, a także osoby działające w imieniu...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:19,90

Kupuj z kodem od: 14,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH – komentarz do wymogów ustawy o rachunkowości – część II

PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH – komentarz do wymogów ustawy o rachunkowości – część II

Izabela Motowilczuk

Wydawnictwo: INFOR

0,0 (brak ocen)

W części II omówiono przepisy art. 18–25 ustawy o rachunkowości dotyczące:· zasad sporządzania zestawień obrotów i sald kont księgi głównej oraz zestawień sald kont ksiąg pomocniczych,· stosowania...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:19,90

Kupuj z kodem od: 14,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
Prowadzenie ksiąg rachunkowych – komentarz do wymogów ustawy o rachunkowości – część I

Prowadzenie ksiąg rachunkowych – komentarz do wymogów ustawy o rachunkowości – część I

Izabela Motowilczuk

Wydawnictwo: INFOR

0,0 (brak ocen)

Publikacja stanowi praktyczny komentarz do rozdziału 2 ustawy o rachunkowości – „Prowadzenie ksiąg rachunkowych”, z uwzględnieniem rozwiązań, które powinny być stosowane w jednostkach sektora publicznego. W części I...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:19,90

Kupuj z kodem od: 14,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych

Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych

Izabela Motowilczuk

Wydawnictwo: INFOR

0,0 (brak ocen)

Każda jednostka należąca do sektora finansów publicznych musi przeprowadzić okresową inwentaryzację wszystkich składników majątkowych.W publikacji na licznych przykładach podano wskazówki prawidłowego przeprowadzenia...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:103,20

Kupuj z kodem od: 93,20 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
Zasady sporządzania i kontroli dowodów księgowych w jednostkach sektora finansów publicznych

Zasady sporządzania i kontroli dowodów księgowych w jednostkach sektora finansów publicznych

Izabela Motowilczuk

Wydawnictwo: INFOR

0,0 (brak ocen)

Wiele nieprawidłowości stwierdzanych w jednostkach są konsekwencją niewłaściwie sporządzonych dokumentów księgowych lub brak ich sprawdzenia pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym. W publikacji wskazano, jak krok po...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:95,20

Kupuj z kodem od: 85,20 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych - przeprowadzanie, rozliczanie  i dokumentowanie

Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych - przeprowadzanie, rozliczanie i dokumentowanie

Izabela Motowilczuk

Wydawnictwo: INFOR

0,0 (brak ocen)

Każda jednostka należąca do sektora finansów publicznych musi przeprowadzić okresową inwentaryzację wszystkich składników majątkowych. W publikacji na licznych przykładach podano wskazówki prawidłowego przeprowadzenia...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:127,20

Kupuj z kodem od: 117,20 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
Obowiązki kierownika jednostki sektora publicznego w zakresie gospodarki finansowej (PDF)

Obowiązki kierownika jednostki sektora publicznego w zakresie gospodarki finansowej (PDF)

Izabela Motowilczuk

Wydawnictwo: INFOR

0,0 (brak ocen)

Kierownik jednostki odpowiada za całość gospodarki finansowej jednostek należących do sektora finansów publicznych. Nawet powierzenie obowiązków pracownikom jednostki w sposób sformalizowany, poprzez dokładne wskazanie...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:34,90

Kupuj z kodem od: 24,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ

Fani tego autora