Władysław Grabski jako ekonomista (1874-1938)

Władysław Grabski jako ekonomista (1874-1938)

Janusz Skodlarski

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

0,0 (brak ocen)

Władysław Grabski był wybitnym politykiem i reformatorem. Jego zasługi w dziele unifikacji i stabilizacji gospodarki polskiej po I wojnie światowej nie budzą dzisiaj żadnych wątpliwości. Głównym motywem w jego działalności...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:22,05

Kupuj z kodem od: 14,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
Rola Żydów w życiu gospodarczym ziem polskich

Rola Żydów w życiu gospodarczym ziem polskich

Janusz Skodlarski, Andrzej Pieczewski

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

0,0 (brak ocen)

Na wiele wieków, z Polską, jak mało z którym krajem, Żydzi związali swoje losy. Znani z przedsiębiorczości, odgrywali ważną rolę w dziejach gospodarczych kraju. W literaturze przedmiotu brak jest jednak opracowań, które...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:26,40

Kupuj z kodem od: 16,40 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ

Historia gospodarcza

Janusz Skodlarski

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN

7,5 (ocen: 2)

Autor omawia ekonomiczne i polityczno-ustrojowe uwarunkowania przemian w gospodarce światowej i polskiej, uwzględniając elementy teorii ekonomii i historii myśli ekonomicznej, w tym zagadnienia dotyczące pieniądza,...

Ebook dostępny w formatach: EPUB MOBI

Ebook dostępny od:55,00

Kupuj z kodem od: 45,00 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ

Fani tego autora