Jerzy Zajadło

Kierownik Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa

Fani tego autora