Joanna Wawrzyniak

Joanna Wawrzyniak

Urodzona w 1975 roku, historyk i socjolog. Studiowała na Uniwersytecie Warszawskim oraz Uniwersytecie Środkowoeuropejskim w Budapeszcie. Adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Brała udział w zbiorowych projektach badawczych i dokumentacyjnych, ostatnio The Image of the Second World War in Warsaw, Dresden and St. Petersburg (SNS PAN). Źródło (tekst i zdjęcie): http://www.kongreskultury.pl/title,Joanna_Wawrzyniak,pid,55,oid,3479,cid,198.html

Fani tego autora