Jolanta Biegańska

Jolanta Biegańska

Ukończyła w 1981 r. Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W 1988 r. obroniła pracę doktorską, a w 2008 r. uzyskała stopień dr hab. inż. Od 1996 r. pracuje na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej. Od września 2009 r. jest Kierownikiem Katedry Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów. Główny obszar zainteresowań naukowych dr. hab. inż. Jolanty Biegańskiej to odpady specjalne i niebezpieczne oraz technologia materiałów wybuchowych. Źródło: (tekst) Verlag Dashofer, (zdjęcie) http://waste.polsl.pl/new_www/5,2,Pracownik.html

Fani tego autora