Józef Pawlikowski

Ur. 28 marca 1767 roku w Rozprzy, zm. 1828 w Warszawie – pisarz, wojskowy i polityk. Był synem kowala z Rozprzy wywodzącego się ze zubożałej szlachty. Studiował prawo w Szkole Głównej Koronnej w Krakowie, gdzie należał do Związku Filantropów. Działacz jakobińskiej lewicy, adwokat. Deputowany do Sejmu Wielkiego; po upadku insurekcji kościuszkowskiej wyemigrował do Belgii, a następnie do Francji. W Paryżu był sekretarzem Tadeusza Kościuszki. Wyraził poglądy Naczelnika w broszurze "Czy Polacy mogą się wybić na niepodległość" (wydanej w 1800), w której nakłaniał do walki o niepodległość licząc wyłącznie na własne siły. Późniejsze wydania tej broszury miały ogromny wpływ na rozwój ruchu partyzanckiego w XIX wieku. 22 sierpnia 1795 podpisał akt zawiązania Deputacji Polskiej. W okresie Królestwa Polskiego przebywał w Warszawie, później w Krakowie i Poznaniu. Właśnie w tym ostatnim mieście wstąpił w 1821 roku do Narodowego Towarzystwa Patriotycznego. W roku 1826 został aresztowany przez Prusaków i wydany Rosjanom, którzy osadzili go w więzieniu w Warszawie, gdzie wkrótce zmarł. Źróło (tekst): http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Pawlikowski

O prawach kryminalnych

O prawach kryminalnych

Józef Pawlikowski

Wydawnictwo: FSNZ

0,0 (brak ocen)

Celem tej pracy było wzbudzenie zainteresowania społeczeństwa, potrzebą reform w systemie prawnokarnym i penitencjarnym Królestwa Polskiego. Zerwanie z koncepcją kary jako odwetu i zastąpienie jej przez poprawczowychowawczą karę...

Ebook dostępny w formatach: EPUB MOBI

Ebook dostępny od:0,00

Fani tego autora