Józef Rogosz

Polski pisarz, wydawca i publicysta. Urodził się w rodzinie szlacheckiej. Uczestniczył w powstaniu styczniowym w oddziałach Langiewicza, po upadku powstania wyemigrował i przebywał głównie we Włoszech i Francji. Do ojczyzny powrócił w 1867 i zamieszkał we Lwowie. Był korespondentem "Gazety Narodowej", a od 1869 roku redagował z Janem Lamem i Henrykiem Rewakowiczem "Dziennik Polski". W 1874 roku założył "Tydzień Literacki, Artystyczny, Naukowy i Społeczny", był także właścicielem księgarni wydawniczej. W 1883 przeniósł się do majątku żony w Nowym Siole pod Stryjem, później do Zborówka pod Krakowem. W roku 1893 założył w Krakowie czasopismo "Głos Narodu". Początkowo był związany z obozem liberalno-demokratycznym, następnie jego poglądy skierowały się w stronę nacjonalizmu. Ojciec Zofii Rogoszówny. Jako pisarz debiutował po 1860 roku poematami Olga i Pojednanie. Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Rogosz

Fani tego autora