Józefat Nowiński

ur. 26 XI 1863 w Hordijówce (Kijowszczyzna), zm. 21 VII 1906 w Warszawie (śmiercią samobójczą), krytyk lit., poeta i prozaik. Studiował filozofię i ekonomię polit. w Paryżu. Po powrocie osiadł w Warszawie zajmował się pracą lit. i pedag.; debiutował jako poeta w „Kłosach" (1882), nast. współpracował z „Głosem", „Ateneum", warsz. „Życiem" iin. czasopismami, ogłaszając w nich recenzje, artykuły oraz utwory lit.; osobno wydał: zbiór nowel o akcentach naturalist. Świekra (1897), poemat dram. z czasów wł. odrodzenia Biała gołąbka (1899), powieść Życie i marzenie (1902), ponadto szkice biogr. Sienkiewicz (1901) i Stanisław Przybyszewski (1902); pośm. wydano poemat prozą Ku bytowi (1906). Źródło: http://www.eduteka.pl/doc/nowinski-jozefat

Fani tego autora