Judith Leary-Joyce

Judith Leary-Joyce jest ekspertem w dziedzinie przywództwa i zarządzania. Pełni funkcję dyrektora naczelnego Great Companies Consulting (www.greatcompaniesconsulting.com), firmy doradczej, którą założyła w roku 2002, po roku pracy nad listą 100 najlepszych brytyjskich pracodawców dla tygodnika „Sunday Times”. Firma Great Companies Consulting po­maga organizacjom przekształcać się w miejsca pracy, które wnoszą pozy­tywne doświadczenia w życie swoich pracowników, a jednocześnie osiągają sukcesy na rynku. Judith Leary-Joyce jest także członkiem zarządu Servant Leadership Centre for the UK, ośrodka zajmującego się zagadnieniem przy­wództwa służebnego. Ma wykształcenie w zakresie psychologii postaci (Ge­stalt). Była założycielką i w latach 1979–1990 dyrektorem zarządzającym Gestalt Centre, instytutu prowadzącego szkolenia z dziedziny psychotera­pii. Źródło: Wolters Kluwer Polska

Fani tego autora