Katarzyna Mamcarz

Katarzyna Mamcarz jest doktorem nauk ekonomicznych, asystentem w Zakładzie Analiz Rynkowych na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Źródło: http://www.ksiegarnia.beck.pl/autor/katarzyna-mamcarz-2548

Fani tego autora