Krajowe instytucje płatnicze - prawa i obowiązki

Jarosław Hornowski, Adam Janiszewski, Paweł Rudolf, Katarzyna Seweryniak, Ewa Karkowska

Wydawnictwo: Komisja Nadzoru Finansowego

0,0 (brak ocen)

"Niniejsza broszura zawiera podstawowe informacje dotyczące: · katalogu dostawców usług płatniczych i usług płatniczych; · licencjonowania krajowych instytucji płatniczych; · prowadzenia działalności w zakresie...

Dostępne w formatach: EPUB MOBI

Ebook dostępny od:0,00

Biura usług płatniczych - prawa i obowiązki

Jarosław Hornowski, Adam Janiszewski, Paweł Rudolf, Katarzyna Seweryniak

Wydawnictwo: Komisja Nadzoru Finansowego

0,0 (brak ocen)

Zasady świadczenia usług płatniczych reguluje ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (dalej „Ustawa” lub „ustawa o usługach płatniczych”), która wdrożyła do polskiego porządku prawnego dyrektywę 2007/64/EC o...

Dostępne w formatach: EPUB MOBI

Ebook dostępny od:0,00

Fani tego autora