Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie po zmianach z komentarzem

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie po zmianach z komentarzem

Katarzyna Trzpioła, Marta Grabowska-Peda, Sławomir Liżewski, Marek Dominik Peda

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

0,0 (brak ocen)

Publikacja to tekst ustawy z komentarzem do każdego artykułu. Uwzględnia wszystkie zmiany wprowadzone przez następujące akty prawne: Ustawę z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:39,90

Kupuj z kodem od: 29,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej za 2017 rok krok po kroku

Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej za 2017 rok krok po kroku

Katarzyna Trzpioła

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

0,0 (brak ocen)

Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej za 2017 rok - krok po kroku to publikacja uwzględniająca zmiany, które księgowi będą musieli stosować sporządzając sprawozdanie finansowe NGO za bieżący rok. Do tych zmian...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:69,90

Kupuj z kodem od: 59,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
Sprawozdanie finansowe za 2017 rok krok po kroku

Sprawozdanie finansowe za 2017 rok krok po kroku

Katarzyna Trzpioła

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

0,0 (brak ocen)

Sprawozdanie finansowe za 2017 rok - krok po kroku to publikacja uwzględniająca zmiany, które księgowi będą musieli stosować sporządzając sprawozdanie finansowe za bieżący rok. Do tych zmian trzeba odpowiednio wcześniej...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:69,90

Kupuj z kodem od: 59,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
Polityka rachunkowości w firmie 2017 z komentarzem do planu kont

Polityka rachunkowości w firmie 2017 z komentarzem do planu kont

Katarzyna Trzpioła

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

0,0 (brak ocen)

Polityka rachunkowości w firmie 2017 z komentarzem do planu kont to wyjątkowy przewodnik, który zawiera wzorcowe rozwiązania w zakresie polityki rachunkowości, dostosowane do specyfiki firm według znowelizowanej ustawy o ...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:147,00

Kupuj z kodem od: 137,00 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
Dywidenda za rok 2016 wg UoR i MSR/MSSF

Dywidenda za rok 2016 wg UoR i MSR/MSSF

Katarzyna Trzpioła

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

0,0 (brak ocen)

Chcesz wypłacić dywidendę, pamiętaj istotnym wymogiem jest wyrażenie przez biegłego rewidenta opinii o sprawozdaniu. Podział lub pokrycie wyniku finansowego netto, dokonane bez spełnienia tego warunku, uważane są za...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:24,48

Kupuj z kodem od: 14,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
Ustawa o rachunkowości 2017. Tekst ujednolicony z komentarzem eksperta do zmian

Ustawa o rachunkowości 2017. Tekst ujednolicony z komentarzem eksperta do zmian

Katarzyna Trzpioła

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

0,0 (brak ocen)

Publikacja zawiera tekst ustawy o rachunkowości z zaznaczonymi zmianami obowiązujacymi do stycznia 2017 roku oraz praktyczny komentarz do zmian w przepisach.

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:69,00

Kupuj z kodem od: 59,00 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
Polityka rachunkowości dla instytucji kultury z komentarzem

Polityka rachunkowości dla instytucji kultury z komentarzem

Katarzyna Trzpioła

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

0,0 (brak ocen)

W polityce rachunkowości powinniśmy określić:
1) rok obrotowy i wchodzące w jego skład okresy sprawozdawcze;
2) metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalić wynik finansowy;
3) sposób prowadzenia ksiąg...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:69,00

Kupuj z kodem od: 59,00 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
Porównanie przepisów ustawy o rachunkowości i MSR/MSSF 2017

Porównanie przepisów ustawy o rachunkowości i MSR/MSSF 2017

Katarzyna Trzpioła, Grzegorz Magdziarz

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

0,0 (brak ocen)

Warto zwrócić szczególną uwagę na różnice w regulacjach MSR/MSSF i UoR. Brak niektórych regulacji w ustawie o rachunkowości zezwala jednostkom, które nie są zobligowane do stosowania MSR, na wykorzystanie standardów w...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:59,00

Kupuj z kodem od: 49,00 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
Polityka rachunkowości 2017 z komentarzem do planu kont dla organizacji pozarządowych

Polityka rachunkowości 2017 z komentarzem do planu kont dla organizacji pozarządowych

Katarzyna Trzpioła

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

0,0 (brak ocen)

Polityka rachunkowości 2017 z komentarzem do planu kont dla organizacji pozarządowych to wyjątkowy przewodnik wraz z komentarzem, który zawiera wzorcowe rozwiązania w zakresie polityki rachunkowości, dostosowane do specyfiki ...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:99,00

Kupuj z kodem od: 89,00 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
Korekty VAT, CIT, PIT

Korekty VAT, CIT, PIT

Katarzyna Trzpioła, Bogdan Świąder, Mariusz Olech

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

0,0 (brak ocen)

W publikacji przeczytasz o korektach deklaracji podatkowych w zakresie VAT, PIT oraz CIT. Prezentujemy w niej sposoby dokonania korekty ostatecznej VAT za 2016 r., oraz zasady korygowania deklaracji podatkowych. Zwróć uwagę, że...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:49,00

Kupuj z kodem od: 39,00 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
Księgowo-podatkowe skutki podwyższenia kapitału w spółkach kapitałowych

Księgowo-podatkowe skutki podwyższenia kapitału w spółkach kapitałowych

Katarzyna Trzpioła

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

0,0 (brak ocen)

Kapitał zakładowy spółki z o.o. może być podwyższony zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie spółek handlowych tzn. może nastąpić na mocy dotychczasowych postanowień umowy spółki lub poprzez zmianę tej umowy, w...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:29,52

Kupuj z kodem od: 19,52 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
Ustawa o rachunkowości 2017. Jak bezbłędnie stosować nowe przepisy − wyjaśnienia praktyczne

Ustawa o rachunkowości 2017. Jak bezbłędnie stosować nowe przepisy − wyjaśnienia praktyczne

Katarzyna Trzpioła

Wydawnictwo: Oficyna Prawa Polskiego

0,0 (brak ocen)

Spółki muszą dostosować się do nowych lub zmienionych przepisów w zakresie ustawy o rachunkowości. Ostatnie nowelizacje oznaczają dla spółek nowe i dodatkowe obowiązki, ale wprowadziły także pewne uproszczenia i...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:36,76

Kupuj z kodem od: 26,76 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
Zatwierdzenie i ogłoszenie sprawozdania finansowego – krok po kroku

Zatwierdzenie i ogłoszenie sprawozdania finansowego – krok po kroku

Katarzyna Trzpioła

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

0,0 (brak ocen)

Jednym z obowiązków przedsiębiorcy jest sporządzenie sprawozdania finansowego za miniony rok bilansowy. Dla wszystkich, którzy chcą tę czynność przeprowadzić bezbłędnie, zebraliśmy niezbędne do tego wskazówki w...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:24,48

Kupuj z kodem od: 14,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
Przygotuj się na zamknięcie roku podatkowego

Przygotuj się na zamknięcie roku podatkowego

Katarzyna Trzpioła

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

0,0 (brak ocen)

Zamknięcie roku wielu firmom przysparza sporo kłopotów. W tej publikacji znajdziesz kompleksowe omówienie wszystkich ważnych kwestii.

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:36,78

Kupuj z kodem od: 26,78 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
Umowa o prowadzenie ksiąg rachunkowych

Umowa o prowadzenie ksiąg rachunkowych

Katarzyna Trzpioła

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

0,0 (brak ocen)

Wzór umowy o prowadzenie ksiąg rachunkowych z praktycznym komentarzem eksperta

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:12,18
Wolontariusze i pracownicy NGO mają prawo do zwrotu kosztów podróży

Wolontariusze i pracownicy NGO mają prawo do zwrotu kosztów podróży

Katarzyna Trzpioła

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

0,0 (brak ocen)

Podróż służbowa to zazwyczaj podróż tymczasowa i incydentalna, którą pracownik odbywa na polecenie pracodawcy i w ramach wykonywanej pracy, poza miejscowość właściwą dla siedziby organizacji lub stałego miejsca pracy...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:24,48

Kupuj z kodem od: 14,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
Sprawozdanie finansowe za 2016 rok – krok po kroku

Sprawozdanie finansowe za 2016 rok – krok po kroku

Katarzyna Trzpioła

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

0,0 (brak ocen)

130 stron praktycznej wiedzy, komentarzy, wzorów, przykładów i wskazówek. Już dziś sięgnij po wyjątkową lekturę - prawdziwe kompendium wiedzy na temat sprawozdania finansowego. Sprawdź, co się zmieniło w przepisach i o...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:59,90

Kupuj z kodem od: 49,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
Przygotuj się na kolejną nowelizację ustawy o rachunkowości

Przygotuj się na kolejną nowelizację ustawy o rachunkowości

Katarzyna Trzpioła

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

0,0 (brak ocen)

Nowe regulacje dotyczące: kwalifikowania umów leasingu w jednostkach sektora finansów publicznych, uproszczonego kosztu wytwarzania produktów dla tzw. małych jednostek bez względu na to, czy ich sprawozdania są poddawane...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:24,48

Kupuj z kodem od: 14,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
Korzystasz z dofinansowania – pamiętaj o właściwym opisie faktur w projektach

Korzystasz z dofinansowania – pamiętaj o właściwym opisie faktur w projektach

Katarzyna Trzpioła

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

0,0 (brak ocen)

Twoja firma korzysta z dofinansowania ze środków unijnych - sprawdź, jak powinieneś opisać faktury. Nie ryzykuj, że popełnisz błąd!

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:18,33

Kupuj z kodem od: 14,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
Kalkulacja TDABC może wspomóc ocenę rentowności usług

Kalkulacja TDABC może wspomóc ocenę rentowności usług

Katarzyna Trzpioła

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

0,0 (brak ocen)

Koncepcja Time Driven Activity Based Costing (TDABC) to modyfikacja koncepcji rachunku kosztów działań. Jest ona mniej pracochłonna we wdrożeniu i nie posiada większości wad ABC. Dowiedz się: czym się kierować przy wyborze...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:24,48

Kupuj z kodem od: 14,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
Sprawdź, kiedy można zastosować MSR, prowadząc księgi według ustawy o rachunkowości

Sprawdź, kiedy można zastosować MSR, prowadząc księgi według ustawy o rachunkowości

Katarzyna Trzpioła

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

0,0 (brak ocen)

Jednostki w sprawach nieuregulowanych przepisami ustawy o rachunkowości, mogą stosować Krajowe Standardy Rachunkowości. Sprawdź, co należy zrobić, gdy standard krajowy nie wystarcza. Czy Twoja firma może wówczas stosować...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:24,48

Kupuj z kodem od: 14,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
Sprawdź, jak dostosować sprawozdanie do wymogów nowego KSR

Sprawdź, jak dostosować sprawozdanie do wymogów nowego KSR

Katarzyna Trzpioła

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

0,0 (brak ocen)

KSR 10 - poznaj nowe wymogi dotyczące sporządzania sprawozdań finansowych. Zwróć uwagę na wskazówki eksperta oraz wzór bilansu.

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:18,33

Kupuj z kodem od: 14,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
Sprawozdanie finansowe 2016. Jak należy wycenić i zaprezentować aktywa w bilansie

Sprawozdanie finansowe 2016. Jak należy wycenić i zaprezentować aktywa w bilansie

Katarzyna Trzpioła

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

0,0 (brak ocen)

Sprawozdanie finansowe za 2016 rok w 3 dni. Sprawdź, jak zaprezentujesz aktywa w bilansie!

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:30,63

Kupuj z kodem od: 20,63 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
Rachunek przepływów pieniężnych obrazuje kondycję przedsiębiorstwa

Rachunek przepływów pieniężnych obrazuje kondycję przedsiębiorstwa

Katarzyna Trzpioła

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

0,0 (brak ocen)

Z tej publikacji dowiesz się m.in. jakie są metody prezentacji przepływów pieniężnych oraz jak uniknąć błędów dotyczących eliminowania różnic kursowych w sprawozdaniu. Wskazówki przygotowała Katarzyna Trzpioła,...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:36,78

Kupuj z kodem od: 26,78 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
Inwentaryzacja: Wyjaśnienia Komitetu Standardów Rachunkowości

Inwentaryzacja: Wyjaśnienia Komitetu Standardów Rachunkowości

Katarzyna Trzpioła

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

0,0 (brak ocen)

Inwentaryzacja roczna już za pasem. Poznaj najnowsze stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości. Sprawdź, na co powinieneś zwrócić szczególną uwagę.

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:24,48

Kupuj z kodem od: 14,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
Kapitały własne

Kapitały własne

Katarzyna Trzpioła

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

0,0 (brak ocen)

Kapitały własne stanowią własne źródło finansowania zasobów majątkowych. Oznaczają one wartość wniesionych do firmy przez właścicieli – np. wspólników, udziałowców, akcjonariuszy – środków gospodarczych, a także...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:24,48

Kupuj z kodem od: 14,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
Zasady kwalifikowalności wydatków w projektach unijnych 2014-2020

Zasady kwalifikowalności wydatków w projektach unijnych 2014-2020

Katarzyna Trzpioła, Tomasz Jankowski

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

0,0 (brak ocen)

Zasada kwalifikowalności wydatków jest jednym z podstawowych zagadnień, z którym należy zaznajomić się ubiegając o dofinansowanie projektu z jednego z wyżej wymienionych funduszy. Znajomość wszystkich wytycznych i...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:29,99

Kupuj z kodem od: 19,99 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
eKurs Sprawozdanie finansowe 2015 – kompleksowe omówienie rachunku zysków i strat

eKurs Sprawozdanie finansowe 2015 – kompleksowe omówienie rachunku zysków i strat

Katarzyna Trzpioła

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

0,0 (brak ocen)

Ustawa o rachunkowości przewiduje dwa warianty rachunku zysków i strat: porównawczy i kalkulacyjny. Wybór zależy od przyjętych zasad ewidencji kosztów działalności operacyjnej. Uczestnicząc w tym eKursie dowiesz się jak...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:99,90

Kupuj z kodem od: 89,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
Dokumentacja inwentaryzacyjna w NGO

Dokumentacja inwentaryzacyjna w NGO

Katarzyna Trzpioła

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

0,0 (brak ocen)

Każda jednostka prowadząca księgi rachunkowe musi przeprowadzić na koniec roku inwentaryzację. Pomocny będzie zestaw kilkunastu dokumentów, które ułatwią Ci pracę. Sprawdź, jak sporządzić protokół z inwentaryzacji,...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:24,48

Kupuj z kodem od: 14,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
Auto wykorzystywane w działalności

Auto wykorzystywane w działalności

Katarzyna Trzpioła

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

0,0 (brak ocen)

Samochód firmowy - sprawdź, kiedy rozliczysz w kosztach odpisy amortyzacyjne.

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:36,78

Kupuj z kodem od: 26,78 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ

ABC inwentaryzacji w firmie

Katarzyna Trzpioła

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

0,0 (brak ocen)

Niewłaściwe sporządzanie arkuszy spisowych, wadliwe wprowadzanie do nich korekt i poprawek, czy rozciąganie w czasie prac, to tylko niektóre błędy popełniane podczas inwentaryzacji. Ustawa o rachunkowości nie precyzuje do końca...

Ebook dostępny w formatach: EPUB MOBI

Ebook dostępny od:19,90

Kupuj z kodem od: 14,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ

Fani tego autora