Ustawa o rachunkowości 2017. Jak bezbłędnie stosować nowe przepisy − wyjaśnienia praktyczne

Ustawa o rachunkowości 2017. Jak bezbłędnie stosować nowe przepisy − wyjaśnienia praktyczne

Katarzyna Trzpioła

Wydawnictwo: Oficyna Prawa Polskiego

0,0 (brak ocen)

Spółki muszą dostosować się do nowych lub zmienionych przepisów w zakresie ustawy o rachunkowości. Ostatnie nowelizacje oznaczają dla spółek nowe i dodatkowe obowiązki, ale wprowadziły także pewne uproszczenia i zwolnienia....

Dostępne w formacie: PDF

Ebook dostępny od:36,76

Kupuj z kodem od: 26,76 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
Zatwierdzenie i ogłoszenie sprawozdania finansowego – krok po kroku

Zatwierdzenie i ogłoszenie sprawozdania finansowego – krok po kroku

Katarzyna Trzpioła

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

0,0 (brak ocen)

Jednym z obowiązków przedsiębiorcy jest sporządzenie sprawozdania finansowego za miniony rok bilansowy. Dla wszystkich, którzy chcą tę czynność przeprowadzić bezbłędnie, zebraliśmy niezbędne do tego wskazówki w niniejszym...

Dostępne w formacie: PDF

Ebook dostępny od:24,48

Kupuj z kodem od: 14,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
Przygotuj się na zamknięcie roku podatkowego

Przygotuj się na zamknięcie roku podatkowego

Katarzyna Trzpioła

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

0,0 (brak ocen)

Zamknięcie roku wielu firmom przysparza sporo kłopotów. W tej publikacji znajdziesz kompleksowe omówienie wszystkich ważnych kwestii.

Dostępne w formacie: PDF

Ebook dostępny od:36,78

Kupuj z kodem od: 26,78 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
Umowa o prowadzenie ksiąg rachunkowych

Umowa o prowadzenie ksiąg rachunkowych

Katarzyna Trzpioła

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

0,0 (brak ocen)

Wzór umowy o prowadzenie ksiąg rachunkowych z praktycznym komentarzem eksperta

Dostępne w formacie: PDF

Ebook dostępny od:12,18
Wolontariusze i pracownicy NGO mają prawo do zwrotu kosztów podróży

Wolontariusze i pracownicy NGO mają prawo do zwrotu kosztów podróży

Katarzyna Trzpioła

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

0,0 (brak ocen)

Podróż służbowa to zazwyczaj podróż tymczasowa i incydentalna, którą pracownik odbywa na polecenie pracodawcy i w ramach wykonywanej pracy, poza miejscowość właściwą dla siedziby organizacji lub stałego miejsca pracy pracownika....

Dostępne w formacie: PDF

Ebook dostępny od:24,48

Kupuj z kodem od: 14,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
Sprawozdanie finansowe za 2016 rok – krok po kroku

Sprawozdanie finansowe za 2016 rok – krok po kroku

Katarzyna Trzpioła

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

0,0 (brak ocen)

130 stron praktycznej wiedzy, komentarzy, wzorów, przykładów i wskazówek. Już dziś sięgnij po wyjątkową lekturę - prawdziwe kompendium wiedzy na temat sprawozdania finansowego. Sprawdź, co się zmieniło w przepisach i o czym musisz...

Dostępne w formacie: PDF

Ebook dostępny od:59,90

Kupuj z kodem od: 49,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
Przygotuj się na kolejną nowelizację ustawy o rachunkowości

Przygotuj się na kolejną nowelizację ustawy o rachunkowości

Katarzyna Trzpioła

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

0,0 (brak ocen)

Nowe regulacje dotyczące: kwalifikowania umów leasingu w jednostkach sektora finansów publicznych, uproszczonego kosztu wytwarzania produktów dla tzw. małych jednostek bez względu na to, czy ich sprawozdania są poddawane badaniu przez ...

Dostępne w formacie: PDF

Ebook dostępny od:24,48

Kupuj z kodem od: 14,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
Korzystasz z dofinansowania – pamiętaj o właściwym opisie faktur w projektach

Korzystasz z dofinansowania – pamiętaj o właściwym opisie faktur w projektach

Katarzyna Trzpioła

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

0,0 (brak ocen)

Twoja firma korzysta z dofinansowania ze środków unijnych - sprawdź, jak powinieneś opisać faktury. Nie ryzykuj, że popełnisz błąd!

Dostępne w formacie: PDF

Ebook dostępny od:18,33

Kupuj z kodem od: 14,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
Kalkulacja TDABC może wspomóc ocenę rentowności usług

Kalkulacja TDABC może wspomóc ocenę rentowności usług

Katarzyna Trzpioła

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

0,0 (brak ocen)

Koncepcja Time Driven Activity Based Costing (TDABC) to modyfikacja koncepcji rachunku kosztów działań. Jest ona mniej pracochłonna we wdrożeniu i nie posiada większości wad ABC. Dowiedz się: czym się kierować przy wyborze metody...

Dostępne w formacie: PDF

Ebook dostępny od:24,48

Kupuj z kodem od: 14,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
Sprawdź, kiedy można zastosować MSR, prowadząc księgi według ustawy o rachunkowości

Sprawdź, kiedy można zastosować MSR, prowadząc księgi według ustawy o rachunkowości

Katarzyna Trzpioła

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

0,0 (brak ocen)

Jednostki w sprawach nieuregulowanych przepisami ustawy o rachunkowości, mogą stosować Krajowe Standardy Rachunkowości. Sprawdź, co należy zrobić, gdy standard krajowy nie wystarcza. Czy Twoja firma może wówczas stosować MSR/MSSF?

Dostępne w formacie: PDF

Ebook dostępny od:24,48

Kupuj z kodem od: 14,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
Sprawdź, jak dostosować sprawozdanie do wymogów nowego KSR

Sprawdź, jak dostosować sprawozdanie do wymogów nowego KSR

Katarzyna Trzpioła

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

0,0 (brak ocen)

KSR 10 - poznaj nowe wymogi dotyczące sporządzania sprawozdań finansowych. Zwróć uwagę na wskazówki eksperta oraz wzór bilansu.

Dostępne w formacie: PDF

Ebook dostępny od:18,33

Kupuj z kodem od: 14,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
Sprawozdanie finansowe 2016. Jak należy wycenić i zaprezentować aktywa w bilansie

Sprawozdanie finansowe 2016. Jak należy wycenić i zaprezentować aktywa w bilansie

Katarzyna Trzpioła

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

0,0 (brak ocen)

Sprawozdanie finansowe za 2016 rok w 3 dni. Sprawdź, jak zaprezentujesz aktywa w bilansie!

Dostępne w formacie: PDF

Ebook dostępny od:30,63

Kupuj z kodem od: 20,63 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
Rachunek przepływów pieniężnych obrazuje kondycję przedsiębiorstwa

Rachunek przepływów pieniężnych obrazuje kondycję przedsiębiorstwa

Katarzyna Trzpioła

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

0,0 (brak ocen)

Z tej publikacji dowiesz się m.in. jakie są metody prezentacji przepływów pieniężnych oraz jak uniknąć błędów dotyczących eliminowania różnic kursowych w sprawozdaniu. Wskazówki przygotowała Katarzyna Trzpioła, specjalista ds....

Dostępne w formacie: PDF

Ebook dostępny od:36,78

Kupuj z kodem od: 26,78 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
Inwentaryzacja: Wyjaśnienia Komitetu Standardów Rachunkowości

Inwentaryzacja: Wyjaśnienia Komitetu Standardów Rachunkowości

Katarzyna Trzpioła

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

0,0 (brak ocen)

Inwentaryzacja roczna już za pasem. Poznaj najnowsze stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości. Sprawdź, na co powinieneś zwrócić szczególną uwagę.

Dostępne w formacie: PDF

Ebook dostępny od:24,48

Kupuj z kodem od: 14,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
Kapitały własne

Kapitały własne

Katarzyna Trzpioła

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

0,0 (brak ocen)

Kapitały własne stanowią własne źródło finansowania zasobów majątkowych. Oznaczają one wartość wniesionych do firmy przez właścicieli – np. wspólników, udziałowców, akcjonariuszy – środków gospodarczych, a także środków,...

Dostępne w formacie: PDF

Ebook dostępny od:24,48

Kupuj z kodem od: 14,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
Zasady kwalifikowalności wydatków w projektach unijnych 2014-2020

Zasady kwalifikowalności wydatków w projektach unijnych 2014-2020

Katarzyna Trzpioła, Tomasz Jankowski

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

0,0 (brak ocen)

Zasada kwalifikowalności wydatków jest jednym z podstawowych zagadnień, z którym należy zaznajomić się ubiegając o dofinansowanie projektu z jednego z wyżej wymienionych funduszy. Znajomość wszystkich wytycznych i warunków jest ...

Dostępne w formacie: PDF

Ebook dostępny od:29,99

Kupuj z kodem od: 19,99 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
eKurs Sprawozdanie finansowe 2015 – kompleksowe omówienie rachunku zysków i strat

eKurs Sprawozdanie finansowe 2015 – kompleksowe omówienie rachunku zysków i strat

Katarzyna Trzpioła

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

0,0 (brak ocen)

Ustawa o rachunkowości przewiduje dwa warianty rachunku zysków i strat: porównawczy i kalkulacyjny. Wybór zależy od przyjętych zasad ewidencji kosztów działalności operacyjnej. Uczestnicząc w tym eKursie dowiesz się jak prawidłowo...

Dostępne w formacie: PDF

Ebook dostępny od:99,90

Kupuj z kodem od: 89,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
Dokumentacja inwentaryzacyjna w NGO

Dokumentacja inwentaryzacyjna w NGO

Katarzyna Trzpioła

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

0,0 (brak ocen)

Każda jednostka prowadząca księgi rachunkowe musi przeprowadzić na koniec roku inwentaryzację. Pomocny będzie zestaw kilkunastu dokumentów, które ułatwią Ci pracę. Sprawdź, jak sporządzić protokół z inwentaryzacji, sprawozdanie...

Dostępne w formacie: PDF

Ebook dostępny od:24,48

Kupuj z kodem od: 14,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
Auto wykorzystywane w działalności

Auto wykorzystywane w działalności

Katarzyna Trzpioła

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

0,0 (brak ocen)

Samochód firmowy - sprawdź, kiedy rozliczysz w kosztach odpisy amortyzacyjne.

Dostępne w formacie: PDF

Ebook dostępny od:36,78

Kupuj z kodem od: 26,78 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ

ABC inwentaryzacji w firmie

Katarzyna Trzpioła

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

0,0 (brak ocen)

Niewłaściwe sporządzanie arkuszy spisowych, wadliwe wprowadzanie do nich korekt i poprawek, czy rozciąganie w czasie prac, to tylko niektóre błędy popełniane podczas inwentaryzacji. Ustawa o rachunkowości nie precyzuje do końca kwestii...

Dostępne w formatach: EPUB MOBI

Ebook dostępny od:19,90

Kupuj z kodem od: 14,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ

Fani tego autora