Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Po zmianach Z komentarzem

Marta Grabowska-Peda, Katarzyna Trzpioła, Sławomir Liżewski, Marek Dominik Peda

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

0,0 (brak ocen)

Ostatnia nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego wprowadziła istotne zmiany dla organizacji pozarządowych. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć nowe zasady dotyczące odpłatnej działalności pożytku...

Ebook dostępny w formatach: EPUB MOBI

Ebook dostępny od:29,93

Kupuj z kodem od: 19,93 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ

Zeszyty Księgowego nr 4 Korekty VAT, CIT, PIT

Bogdan Świąder, Katarzyna Trzpioła, Mariusz Olech

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

0,0 (brak ocen)

Opracowanie zawiera informacje na temat obowiązujących od 1 stycznia 2016 r. przepisów w zakresie korekt deklaracji podatkowych. Omawia również jak bezbłędnie sporządzić roczną korektę VAT, prezentuje liczne przykłady i wzór...

Ebook dostępny w formatach: EPUB MOBI

Ebook dostępny od:36,75

Kupuj z kodem od: 26,75 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ

Polityka rachunkowości w firmie 2016 z komentarzem do planu kont

Katarzyna Trzpioła

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

0,0 (brak ocen)

Praktyczny komentarz zawiera omówienie zasad funkcjonowania poszczególnych kont syntetycznych oraz charakterystykę operacji ewidencjonowanych na tych kontach. Opracowanie zawiera przykładową dekretację na każdym z kont...

Ebook dostępny w formatach: EPUB MOBI

Ebook dostępny od:110,24

Kupuj z kodem od: 100,24 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ

Zeszyty Księgowego nr 5 Rozliczenia podatkowe za rok 2015

Katarzyna Trzpioła, Mariusz Olech

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

0,0 (brak ocen)

Zbliża się termin sporządzania rozliczeń za 2015 rok. Jeśli podatnicy CIT wybrali rok podatkowy pokrywający się z rokiem kalendarzowym, to termin ten dla nich mija 31 marca. Nieco więcej czasu mają podatnicy PIT, którzy muszą...

Ebook dostępny w formatach: EPUB MOBI

Ebook dostępny od:36,75

Kupuj z kodem od: 26,75 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ

Zeszyty Księgowego. Nr 1. Inwentaryzacja

Katarzyna Trzpioła

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

0,0 (brak ocen)

W celu uniknięcia natężenia prac na koniec roku obrotowego przedsiębiorcy mogą już rozpocząć inwentaryzację. Jej termin uważa się bowiem za dotrzymany, jeżeli została rozpoczęta nie wcześniej niż 3 miesiące przed końcem...

Ebook dostępny w formatach: EPUB MOBI

Ebook dostępny od:43,84

Kupuj z kodem od: 33,84 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ

UoR i MSR/MSSF 2015. 40 różnic w polskich i międzynarodowych przepisach

Katarzyna Trzpioła

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

0,0 (brak ocen)

Mimo że ustawa o rachunkowości jest stopniowo harmonizowana z MSR, można doszukać się wielu rozbieżności między tymi regulacjami. Dotyczy to w szczególności wyceny aktywów i zobowiązań oraz ujmowania przychodów i kosztów....

Ebook dostępny w formatach: EPUB MOBI

Ebook dostępny od:35,05

Kupuj z kodem od: 25,05 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ

Wakacje w firmie - rozliczanie wydatków od strony VAT, PIT/CIT i UOR

Katarzyna Trzpioła, Mariusz Olech

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

0,0 (brak ocen)

Sezon urlopowy oznacza dla przedsiębiorców dodatkowe koszty i utrudnienia. Jest to związane przede wszystkim z urlopami pracowników. Także księgowi w tych jednostkach mają dodatkowe obowiązki. Wynikają one z konieczności...

Ebook dostępny w formatach: EPUB MOBI

Ebook dostępny od:51,83

Kupuj z kodem od: 41,83 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ

Porównanie przepisów ustawy o rachunkowości i MSR/MSSF 2015

Katarzyna Trzpioła

Wydawnictwo: Oficyna Prawa Polskiego

0,0 (brak ocen)

Publikacja porównuje poszczególne MSR/MSSF do ustawy o rachunkowości, opisując każdy z międzynarodowych standardów z odniesieniem do analogicznych regulacji w polskiej ustawie i Krajowych Standardach Rachunkowości. Warto zwrócić...

Ebook dostępny w formatach: EPUB MOBI

Ebook dostępny od:69,41

Kupuj z kodem od: 59,41 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ

Polityka rachunkowości w firmie z komentarzem do planu kont Stan prawny 1 lutego 2015 r.

Katarzyna Trzpioła

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

0,0 (brak ocen)

Praktyczny komentarz zawiera omówienie zasad funkcjonowania poszczególnych kont syntetycznych oraz charakterystykę operacji ewidencjonowanych na tych kontach. Opracowanie zawiera przykładową dekretację na każdym z kont...

Ebook dostępny w formatach: EPUB MOBI

Ebook dostępny od:130,90

Kupuj z kodem od: 120,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ

Fani tego autora