Lech Paprzycki

Profesor nadzwyczajny, doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa, sędzia SN, Prezes Izby Karnej Sądu Najwyższego, Profesor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, Zastępca Redaktora Naczelnego Systemu Prawa Karnego, Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. dr. Jana Sehna. Źródło: http://www.ksiegarnia.beck.pl/autor/lech-paprzycki-2251

Fani tego autora