Longin Pastusiak

Longin Pastusiak

Polski polityk, historyk i politolog, amerykanista, działacz PZPR, SdRP i SLD; w latach 1991–2001 poseł na Sejm I, II i III kadencji, w latach 2001–2005 senator i marszałek Senatu V kadencji. Źródło (tekst i zdjęcie): http://pl.wikipedia.org/wiki/Longin_Pastusiak

Fani tego autora