Zakupy firmowe – rozliczenie VAT na przykładach

Zakupy firmowe – rozliczenie VAT na przykładach

Marcin Jasiński

Wydawnictwo: INFOR

0,0 (brak ocen)

W publikacji na przykładach zostały przedstawione zasady rozliczeń zakupów które dokonuje większość podatników. Omówione są konkretne przykłady. Dlatego dowiemy się czy możemy odliczyć VAT m.in. od zakupu:· biletów...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:14,90
Jakie są konsekwencje posługiwania się pustymi fakturami

Jakie są konsekwencje posługiwania się pustymi fakturami

Marcin Jasiński

Wydawnictwo: INFOR

0,0 (brak ocen)

Organy podatkowe otrzymują coraz więcej instrumentów, które pozwalają im na walkę z pustymi fakturami. Wystawca pustej faktury ma obowiązek zapłaty z niej VAT bezpośrednio do urzędu skarbowego. Nie wystarczy, że podatnik, który...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:9,90
ODWROTNE OBCIĄŻENIE jak korygować transakcje

ODWROTNE OBCIĄŻENIE jak korygować transakcje

Marcin Jasiński

Wydawnictwo: INFOR

0,0 (brak ocen)

Publikacja kompleksowo przedstawia zasady korekty transakcji objętych odwrotnym obciążeniem w 2017 r. tj., zarówno dostaw towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy, jak i usług budowlanych. Opisane zostały zasady korekty...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:9,90
TRANSAKCJE ZAGRANICZNE zakupy i dostawy towarów

TRANSAKCJE ZAGRANICZNE zakupy i dostawy towarów

Marcin Jasiński

Wydawnictwo: INFOR

0,0 (brak ocen)

Od rozliczenia za styczeń 2017 r. podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT UE składają wyłącznie miesięczne i w formie elektronicznej informacje podsumowujące. Obostrzone zostały również zasady rozliczeń WNT. Natomiast od 1...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:14,90
Jak rozliczyć w VAT sprzedaż środków trwałych

Jak rozliczyć w VAT sprzedaż środków trwałych

Marcin Jasiński

Wydawnictwo: INFOR

0,0 (brak ocen)

Publikacja opisuje zasady rozliczenia w VAT sprzedaży środków trwałych, gdyż ta transakcja nie pozostaje bez wpływu na rozliczenie VAT. Obecnie w większości przypadków taka sprzedaż podlega opodatkowaniu stawką 23%. Dokonując...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:19,90

Kupuj z kodem od: 14,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
Objęcie, umorzenie, sprzedaż udziałów i akcji – skutki dla rozliczeń VAT

Objęcie, umorzenie, sprzedaż udziałów i akcji – skutki dla rozliczeń VAT

Marcin Jasiński

Wydawnictwo: INFOR

0,0 (brak ocen)

W obrocie gospodarczym zapłata za objęte udziały czy akcje w innej spółce następuje w różnej formie. Ma to wpływ na rozliczenie VAT od tych transakcji. Tak samo jest w przypadku umorzenia udziałów, czy akcji. Brak jest...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:9,90
Darowizny – skutki dla rozliczeń VAT

Darowizny – skutki dla rozliczeń VAT

Marcin Jasiński

Wydawnictwo: INFOR

0,0 (brak ocen)

Prowadząc działalność przedsiębiorca, gdy przekazuje nieodpłatnie towary lub świadczy usługi musi zawsze ustalić czy trzeba naliczyć VAT oraz co podatkiem naliczonym. Publikacja przedstawia ogólne zasady rozliczeń w VAT...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:9,90
Ulga na złe długi - w pytaniach i odpowiedziach

Ulga na złe długi - w pytaniach i odpowiedziach

Marcin Jasiński

Wydawnictwo: INFOR

0,0 (brak ocen)

Publikacja zawiera odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące korekty VAT od tzw. wierzytelności nieściągalnych. Popularna ulga na złe długi pozwala sprzedawcy skorygować VAT z niezapłaconych faktur, a...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:19,90

Kupuj z kodem od: 14,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
Podstawa opodatkowania VAT 2014 - zasady ustalania (PDF)

Podstawa opodatkowania VAT 2014 - zasady ustalania (PDF)

Marcin Jasiński

Wydawnictwo: INFOR

0,0 (brak ocen)

Definicja podstawy opodatkowania została określona w art. 29a ust. 1 ustawy o VAT. Według niej do podstawy opodatkowania zaliczamy wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:34,90

Kupuj z kodem od: 24,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ

Fani tego autora