Mariusz Grzebalski

Mariusz Grzebalski

Urodzony w 1969 roku w Łodzi, autor pięciu zbiorów wierszy, m.in. Negatyw, Ulica Gnostycka oraz Słynne i świetne. Laureat nagrody literackiej im. Kazimiery Iłłakowiczówny oraz nagrody Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek. W połowie lat dziewięćdziesiątych redaktor naczelny dwutygodnika literackiego ?Nowy Nurt?. W 2001 roku ukazał się wybór jego wierszy w przekładzie na język niemiecki; książka została bardzo dobrze przyjęta w Niemczech i Austrii. Człowiek, który biegnie przez las jest jego debiutem prozatorskim. Źródło (tekst i zdjęcie): http://www.wab.com.pl/?autor=285

Fani tego autora