Miller Santo Courtney

Miller Santo Courtney

Courtney Miller Santo jest dziennikarką, autorką opowiadań. Jej teksty były publikowane w „The Los Angeles Review”, „Irreantum”, „Sunstone” i „Segullah”. Uczy kreatywnego pisania na Uniwersytecie w Memphis. Źródło (tekst i zdjęcie): http://www.wielkalitera.pl/autorzy/id,42/courtney-miller-santo.html

Fani tego autora