Mirosław Stec

Mirosław Stec - dr hab. nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu w Białymstoku. Specjalista z zakresu prawa handlowego, w szczególności prawa przewozowego oraz ustrojowego prawa administracyjnego. Źródło: http://www.ksiegarnia.beck.pl/autor/miroslaw-stec-436

Fani tego autora