Córki i matki. 9 składników serdeczności

Olga Kersten-Matwin

Wydawnictwo: Wydawnictwo Perspektywa

7,0 (ocen: 4)

Ol­ga Ker­sten-Ma­twin jest ab­sol­went­ką Wy­dzia­łu Psy­cho­lo­gii Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go. Od 30 z gó­rą lat pra­cu­je ja­ko psy­cho­loż­ka i te­ra­peut­ka w Ka­na­dzie, spe­cja­li­zu­jąc się w...

Dostępne w formatach: EPUB MOBI

Ebook dostępny od:19,49

Kupuj z kodem od: 14,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ

Fani tego autora