Piotr Gołaszewski

Piotr Gołaszewski - praktyk związany z wiodącą polską kancelarią o międzynarodowym zasięgu, doktorant (wykładowca) w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, współautor "Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi", "Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne. Testy. Kazusy", "Postępowanie administracyjne i sądowadministracyjne", "Plansze Becka", a także wielu artykułów z zakresu prawa i postępowania administracyjnego oraz reprywatyzacji. Źródło: http://www.ksiegarnia.beck.pl/autor/piotr-golaszewski-1423

Fani tego autora