Dyskursywizowanie Białoszewskiego. Tom2. Dyskursy literaturoznawstwa literackiego i szkolnego

Piotr Sobolczyk

Wydawnictwo: słowo/obraz terytoria

0,0 (brak ocen)

Książka opisuje najważniejsze przemiany polskiego literaturoznawstwa w ostatnich 50 latach – ukazuje narodziny polskiego strukturalizmu, wykształcenie się w jego ramach nurtu komunikacjonistycznego, przejście od strukturalnej...

Dostępne w formatach: EPUB MOBI

Ebook dostępny od:34,00

Kupuj z kodem od: 24,00 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ

Dyskursywizowanie Białoszewskiego. Tom 1

Piotr Sobolczyk

Wydawnictwo: słowo/obraz terytoria

0,0 (brak ocen)

Książka podejmuje temat dobrze znany literaturoznawstwu – temat recepcji twórczości danego pisarza – ale w nowym ujęciu metodologicznym. Przenosi akcent z recepcji na dyskursywizowanie, a tym samym wykracza poza ramy...

Dostępne w formatach: EPUB MOBI

Ebook dostępny od:34,00

Kupuj z kodem od: 24,00 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ

Fani tego autora