Przemysław Drapała

Przemysław Drapała - profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Cywilnego, Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, w latach 1995 – 2011 pracownik naukowy Katedry Prawa Cywilnego, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, członek Zespołu Problemowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, dwukrotny stypendysta Max – Planck – Institut für Ausländisches und Internationales Privatrecht w Hamburgu, członek Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit (DIS) oraz Deutsch-Polnische Juristen-Vereinigung, radca prawny. Autor ponad 70 publikacji z zakresu prawa cywilnego (w szczególności prawa zobowiązań), prawa handlowego i arbitrażu. Źródło: http://www.ksiegarnia.beck.pl/autor/przemyslaw-drapala-541

Fani tego autora