"Język angielski w ciekawych dialogach "

Język angielski w ciekawych dialogach

Radosław Więckowski

Wydawnictwo: DIF

0,0 (brak ocen)

• Liczne zwroty zaczerpnięte z życia codziennego, np.: A: Co u ciebie? B: U mnie po staremu. Powoli do przodu. A: Co wolisz: mocną herbatę czy kawę? B: Jak uważasz/Wszystko jedno. A: Wyjechała do Hiszpanii. B: A to dopiero! =...

Ebook dostępny w formatach: EPUB MOBI

Ebook dostępny od:15,99

Kupuj z kodem od: 14,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
Angielsko-polski słownik suplement. Wyrazy nowe i znane  o nieodnotowanych znaczeniach

Angielsko-polski słownik suplement. Wyrazy nowe i znane o nieodnotowanych znaczeniach

Radosław Więckowski

Wydawnictwo: DIF

0,0 (brak ocen)

• Słownik, który nie ma odpowiednika na rynku • Kontekstowo ujęte hasła wraz z wymową, które niedawno weszły do angielszczyzny, np. selfie, smartphone, soundscape, Scrabbler, wikitorial • Najnowsza leksyka polska, np....

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:49,99

Kupuj z kodem od: 39,99 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
Następstwo czasów i mowa zależna oryginalną metodą

Następstwo czasów i mowa zależna oryginalną metodą

Radosław Więckowski

Wydawnictwo: DIF

0,0 (brak ocen)

• Najobszerniejsza na rynku wydawniczym prezentacja następstwa czasów • Oryginalna próba systematyzacji wszystkich czasów, włączając wszystkie czasowniki modalne • Zestawienie czasów w ćwiczeniach...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:15,99

Kupuj z kodem od: 14,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
Wszystko o angielskich zaimkach

Wszystko o angielskich zaimkach

Radosław Więckowski

Wydawnictwo: DIF

0,0 (brak ocen)

• Najobszerniejsza i najbardziej syntetyczna na rynku wydawniczym prezentacja zaimków • Przykłady zaczerpnięte z życia codziennego, np.: A: Is that the National Gallery? B: No, it’s the Tate Gallery. There are many ties in...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:29,99

Kupuj z kodem od: 19,99 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
Pytania w języku angielskim nowatorską i oryginalną metodą

Pytania w języku angielskim nowatorską i oryginalną metodą

Radosław Więckowski

Wydawnictwo: DIF

0,0 (brak ocen)

• Nacisk na najważniejszą umiejętność językową, jaką jest formułowanie pytań • Obszerna i syntetyczna prezentacja pytań we wszystkich czasach w szerokiej palecie kontekstów, w tym pytania z czasownikami modalnymi •...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:19,99

Kupuj z kodem od: 14,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
Last week czy the last week. Wszystko o angielskich okolicznikach czasu

Last week czy the last week. Wszystko o angielskich okolicznikach czasu

Radosław Więckowski

Wydawnictwo: DIF

0,0 (brak ocen)

• Najobszerniejsza na rynku wydawniczym prezentacja angielskich okoliczników czasu • Liczne przykłady zaczerpnięte z życia codziennego, np.: A: What’s the time? B: I make it 5. A: Którą masz godzinę? B: U mnie jest...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:15,99

Kupuj z kodem od: 14,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
Fish czy fishes. What I need is books czy What I need are books.  Angielskie rzeczowniki i czasowniki w liczbie pojedynczej i mnogiej

Fish czy fishes. What I need is books czy What I need are books. Angielskie rzeczowniki i czasowniki w liczbie pojedynczej i mnogiej

Radosław Więckowski

Wydawnictwo: DIF

0,0 (brak ocen)

• Obszerna prezentacja rzeczowników i czasowników w liczbie pojedynczej i mnogiej, w tym cała paleta określników wyrażających mnogość • Gruntownie przedstawione liczebniki nieokreślone kilka, kilkanaście i...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:19,99

Kupuj z kodem od: 14,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
Angielskie przyimki nowatorską i oryginalną metodą

Angielskie przyimki nowatorską i oryginalną metodą

Radosław Więckowski

Wydawnictwo: DIF

0,0 (brak ocen)

• Najobszerniejsza w Polsce prezentacja angielskich przyimków na zasadzie ciągłych zestawień i porównań, np.: He went to Zakopane. Pojechał do Zakopanego. He went skiing in/at Zakopane. Pojechał na narty do Zakopanego. •...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:29,99

Kupuj z kodem od: 19,99 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
Angielskie przedimki nowatorską i oryginalną metodą

Angielskie przedimki nowatorską i oryginalną metodą

Radosław Więckowski

Wydawnictwo: DIF

0,0 (brak ocen)

• Najobszerniejsza na rynku wydawniczym prezentacja angielskich przedimków na zasadzie ciągłych zestawień i porównań, np. a slight chance vs slight chance Birmingham Airport vs The Birmingham Ethnic Festival football’s...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:19,99

Kupuj z kodem od: 14,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
Wszystko o angielskim czasowniku wish i zwrocie if only

Wszystko o angielskim czasowniku wish i zwrocie if only

Radosław Więckowski

Wydawnictwo: DIF

0,0 (brak ocen)

• Najobszerniejsza na rynku wydawniczym prezentacja czasownika wish • Poprawne tłumaczenia czasownika wish, które nie podają dostępne podręczniki i słowniki, np.: I wish I had known. Szkoda, że (wtedy) nie wiedziałem. I...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:15,99

Kupuj z kodem od: 14,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
I like to watch TV czy I like watching TV? Wszystko o angielskim bezokoliczniku i rzeczowniku odsłownym

I like to watch TV czy I like watching TV? Wszystko o angielskim bezokoliczniku i rzeczowniku odsłownym

Radosław Więckowski

Wydawnictwo: DIF

0,0 (brak ocen)

Najobszerniejsza w Polsce prezentacja angielskiego bezokolicznika
Formy bezokolicznikowe i rzeczownika odsłownego najczęściej stosowane w języku codziennym, pisanym jak i mówionym

Zestawienie czasowników obok...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:29,99

Kupuj z kodem od: 19,99 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
Angielskie czasowniki modalne nowatorską i oryginalną metodą

Angielskie czasowniki modalne nowatorską i oryginalną metodą

Radosław Więckowski

Wydawnictwo: DIF

0,0 (brak ocen)

• Najobszerniejsza na rynku wydawniczym prezentacja angielskich czasowników modalnych • Uwydatnienie najdrobniejszych różnic między językiem polskim i angielskim • Niuanse znaczeniowe w szerokiej palecie kontekstów: He...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:29,99

Kupuj z kodem od: 19,99 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
Angielsko-polski słownik wyrazów bliskoznacznych

Angielsko-polski słownik wyrazów bliskoznacznych

Radosław Więckowski

Wydawnictwo: DIF

0,0 (brak ocen)

• Słownik, który nie ma odpowiednika na rynku • Ponad 2000 wyrazów bliskoznacznych, których szczegółowe znaczenia nie podają dostępne słowniki, np.: frankness - szczerość (mówienie tego, co się myśli, i...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:29,99

Kupuj z kodem od: 19,99 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
Język angielski w ciekawych dialogach

Język angielski w ciekawych dialogach

Radosław Więckowski

Wydawnictwo: DIF

0,0 (brak ocen)

• Liczne zwroty zaczerpnięte z życia codziennego, np.: A: Co u ciebie? B: U mnie po staremu. Powoli do przodu. A: Co wolisz: mocną herbatę czy kawę? B: Jak uważasz/Wszystko jedno. A: Wyjechała do Hiszpanii. B: A to dopiero! =...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:15,99

Kupuj z kodem od: 14,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
Angielskie okresy warunkowe nowatorską i oryginalną metodą

Angielskie okresy warunkowe nowatorską i oryginalną metodą

Radosław Więckowski

Wydawnictwo: DIF

8,0 (ocen: 1)

• Najobszerniejsza na rynku wydawniczym prezentacja angielskich okresów warunkowych i ich możliwych kombinacji, wykraczająca poza typowy podział na 1, 2 oraz 3 okres warunkowy • Uwydatnienie najdrobniejszych różnic między...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:15,99

Kupuj z kodem od: 14,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
Angielskie czasy nowatorską i oryginalną metodą

Angielskie czasy nowatorską i oryginalną metodą

Radosław Więckowski

Wydawnictwo: DIF

0,0 (brak ocen)

• Podręcznik, który nie ma odpowiednika na rynku • Graficzna prezentacja angielskich czasów na osiach czasu • Najobszerniejsza w Polsce analiza czasów na zasadzie ciągłych porównań, np.: He jumped for joy. (Skoczył z...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:29,99

Kupuj z kodem od: 19,99 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
Angielsko-polski słownik fałszywych przyjaciół

Angielsko-polski słownik fałszywych przyjaciół

Radosław Więckowski

Wydawnictwo: DIF

0,0 (brak ocen)

Ponad 2000 najpopularniejszych fałszywych przyjaciół wraz z wymową, np.:
advocate – orędownik/czka (np. pokoju) vs lawyer – adwokat

Przykłady słów z wyjaśnieniami, np.:
dialogue - dialogi (w...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:19,99

Kupuj z kodem od: 14,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ

Fani tego autora