Robert Siwik

Aplikant radcowski i Associate w warszawskiej Kancelarii Prawnej JARA & PARTNERS Sp.k., Sekretarz Stałego Sądu Polubownego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doktorant w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Autor lub współautor ponad 50 publikacji naukowych. Specjalizuje się w prawie spółek, prawie handlowym, prawie zamówień publicznych oraz arbitrażu. Źródło: http://www.ksiegarnia.beck.pl/autor/robert-siwik-2349

Fani tego autora