Robert Urbański

Urodzony w 1976 r.dramaturg, z wykształcenia polonista, autor pracy doktorskiej Trzynastowieczne najazdy mongolskie w literaturze polskiego średniowiecza. Współpracuje z Teatrem im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy, dla którego napisał sztuki Wschody i Zachody Miasta (2003, wersja TV 2005), Szaweł (2004) i Operacja ?Dunaj? (2006), wszystkie zrealizowane w reżyserii Jacka Głomba. W legnickim teatrze Urbański pełni także funkcję kierownika literackiego. Źródło: http://www.wab.com.pl/?autor=467

Fani tego autora