Tomasz Gendek

Tomasz Gendek

Absolwent wydziału matematyki-fizyki-chemii Uniwersytetu Łódzkiego (1994 r.) broniąc pracę w Katedrze Chemii Organicznej i Stosowanej. Następnie zajmował się syntezą i badaniami nowych heterocyklicznych pochodnych siarkoorganicznych w macierzystej katedrze na Uniwersytecie Łódzkim oraz w Justus-Liebig-Universität w Giessen (Niemcy). Pracę doktorską obronił w 1999 roku, po czym kontynuował badania pracując w Universität Zürich-Irchel w Zurichu (Szwajcaria). Brał udział w wielu sympozjach i kongresach poświęconych chemii siarkoorganicznej i opublikował szereg artykułów w polskich i europejskich czasopismach naukowych. Za swoje osiągnięcia otrzymał zespołową nagrodę Ministra Edukacji Narodowej. Równocześnie rozwijał swoje zainteresowania związane z ochroną środowiska, a w szczególności z bezpieczeństwem i obrotem chemikaliami oraz substancjami niebezpiecznymi, zarówno w świetle przepisów Unii Europejskiej jak i przepisów polskich. W 2001 roku ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania jakością na Politechnice Łódzkiej. Źródło (tekst i zdjęcie): http://konferencje.mostwanted.pl/index/?id=1068c6e4c8051cfd4e9ea8072e3189e2

Fani tego autora