Podatki 2017. Praktyczny komentarz do zmian

Podatki 2017. Praktyczny komentarz do zmian

Katarzyna Czajkowska-Matosiuk, Bogdan Świąder, Rafał Kuciński, Tomasz Krywan

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

0,0 (brak ocen)

Rok 2017 można uznać za rewolucyjny. Zmianom uległy wszystkie ustawy podatkowe, a to jeszcze nie koniec modyfikacji przewidzianych na ten rok. Pierwsze nowelizacje weszły w życie 1 stycznia 2017 r. i dotyczyły najważniejszych...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:99,00

Kupuj z kodem od: 89,00 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
Kiedy od 1 stycznia 2017 r. miejsce położenia nieruchomości wyznacza miejsce świadczenia usług

Kiedy od 1 stycznia 2017 r. miejsce położenia nieruchomości wyznacza miejsce świadczenia usług

Tomasz Krywan

Wydawnictwo: INFOR

0,0 (brak ocen)

Miejsce położenia nieruchomości wyznacza miejsce świadczenia usług, a tym samym miejsce ich opodatkowania w przypadku usług związanych z nieruchomościami. Ustalenie tego w praktyce sprawia wiele problemów. Dlatego ustawodawca...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:9,90
Świadczenia nieodpłatne na rzecz pracowników – koszty, przychody, VAT

Świadczenia nieodpłatne na rzecz pracowników – koszty, przychody, VAT

Tomasz Krywan

Wydawnictwo: INFOR

0,0 (brak ocen)

Wielu pracodawców przekazuje swoim pracownikom nieodpłatnie różnego rodzaju świadczenia. Jest to najpopularniejszy z pozapłacowych elementów wynagradzania pracowników. W związku z tym pracodawcy mają liczne wątpliwości ...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:9,90
Co grozi podatnikom za błędy w rozliczaniu VAT w 2017 r.

Co grozi podatnikom za błędy w rozliczaniu VAT w 2017 r.

Poradnik Gazety Prawnej 3/2017

Tomasz Krywan

Wydawnictwo: INFOR

0,0 (brak ocen)

Podatnicy VAT narażeni są na wiele sankcji i kar. Część z nich wynika z błędów w rozliczaniu VAT. W takich przypadkach podatnikom grozi utrata prawa do odliczenia lub stosowania obniżonej stawki VAT. Ponadto od 1 stycznia 2017 r....

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:23,90

Kupuj z kodem od: 14,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
Koszty 2017 – po zmianach

Koszty 2017 – po zmianach

Poradnik Gazety Prawnej 1/2017

Tomasz Krywan

Wydawnictwo: INFOR

0,0 (brak ocen)

Koszty uzyskania przychodów to jeden z podstawowych elementów wpływających na wysokość podatku należnego do zapłaty. Koszty zmniejszają podstawę opodatkowania i sprawiają że podatek należny do zapłaty jest niższy....

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:23,92

Kupuj z kodem od: 14,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
70% podatek od odpraw i odszkodowań – rozliczenia pracownicze, podatkowe i rachunkowe

70% podatek od odpraw i odszkodowań – rozliczenia pracownicze, podatkowe i rachunkowe

Paweł Muż, Tomasz Krywan, Mariusz Pigulski

Wydawnictwo: INFOR

0,0 (brak ocen)

Z początkiem 2016 r. weszły w życie przepisy przewidujące opodatkowanie 70% zryczałtowanym podatkiem niektórych odszkodowań oraz odpraw otrzymywanych od spółek z udziałem środków publicznych. Są to spółki, w których Skarb...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:9,90
Dowóz pracowników do pracy - w podatkach i rachunkowości

Dowóz pracowników do pracy - w podatkach i rachunkowości

Tomasz Krywan, Paweł Muż

Wydawnictwo: INFOR

0,0 (brak ocen)

Pracodawcy nie mają obowiązku zapewniania pracownikom dowozu do i z miejsca pracy. Mimo tego część z nich decyduje się na organizowanie dla swoich pracowników takiego dowozu. Zazwyczaj ma to na celu pozyskanie pracowników z...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:9,90
Jak rozliczyć wypłatę dywidendy - w podatkach i rachunkowości

Jak rozliczyć wypłatę dywidendy - w podatkach i rachunkowości

Sławomir Biliński, Tomasz Krywan, Paweł Muż

Wydawnictwo: INFOR

0,0 (brak ocen)

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych określają szczególne zasady opodatkowania dywidend, w tym obowiązek pobierania podatku od dywidend przez płatników, czyli spółki wypłacające dywidendy. Powoduje to, że na...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:9,90
Zmiany w odliczaniu VAT od 1 stycznia 2016 r.  jak przygotować się do stosowania preproporcji

Zmiany w odliczaniu VAT od 1 stycznia 2016 r. jak przygotować się do stosowania preproporcji

Tomasz Krywan

Wydawnictwo: INFOR

0,0 (brak ocen)

Publikacja pokazuje jak krok po kroku przygotować się do stosowania preproporcji w 2016 roku:

Krok 1 Ustalenie czy będziemy mieli obowiązek stosować preproporcję
Krok 2 Ustalenie jaką metodę określania...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:9,90
Podatkowe skutki dziedziczenia − prawa i obowiązki spadkobiercy

Podatkowe skutki dziedziczenia − prawa i obowiązki spadkobiercy

Tomasz Krywan

Wydawnictwo: INFOR

0,0 (brak ocen)

Dziedziczenie majątku może oznaczać konieczność zapłaty przez spadkobierców podatku od spadków i darowizn. Co prawda spadkobiercy będący członkami najbliższej rodziny spadkodawcy mogą być zwolnieni z obowiązku zapłaty...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:19,90

Kupuj z kodem od: 14,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
Koszty 2016 po zmianach

Koszty 2016 po zmianach

Tomasz Krywan

Wydawnictwo: INFOR

0,0 (brak ocen)

Z początkiem 2016 r. w ustawach o podatkach dochodowych wprowadzono kilka istotnych zmian dotyczących kosztów uzyskania przychodów. Z publikacji Czytelnik dowie się m.in., jak od 2016 roku:
- rozliczać dla celów KUP...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:23,90

Kupuj z kodem od: 14,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
Wierzytelności nieściągalne – w rozliczeniach podatkowych i ewidencji wierzyciela i dłużnika

Wierzytelności nieściągalne – w rozliczeniach podatkowych i ewidencji wierzyciela i dłużnika

Tomasz Krywan, Paweł Muż

Wydawnictwo: INFOR

0,0 (brak ocen)

Wierzyciele mogą rozliczać wierzytelności nieściągalne w kosztach uzyskania przychodów oraz korygować podstawę opodatkowania VAT i podatek należny. W tym celu muszą spełnić warunki określone przepisami. Przepisy podatkowe...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:19,90

Kupuj z kodem od: 14,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
Jak stosować zwolnienia z VAT ze względu na wartość sprzedaży - odpowiedzi na pytania

Jak stosować zwolnienia z VAT ze względu na wartość sprzedaży - odpowiedzi na pytania

Tomasz Krywan

Wydawnictwo: INFOR

0,0 (brak ocen)

Przepisy VAT zwalniają od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których jej wartość nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 000 zł (art. 113 ust. 1 ustawy o VAT). W przypadku podatników...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:9,90
Zwolnienia podmiotowe z VAT

Zwolnienia podmiotowe z VAT

Tomasz Krywan

Wydawnictwo: INFOR

0,0 (brak ocen)

Przepisy VAT zwalniają od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Jest to popularne „zwolnienie podmiotowe z VAT”....

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:9,90

Fani tego autora