Wojciech Machała

dr Wojciech Machała - adiunkt w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej i Dóbr Niematerialnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, adwokat w Warszawie, arbiter Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych, autor licznych publikacji z zakresu prawa autorskiego, m.in. monografii „Dozwolony użytek prywatny w polskim prawie autorskim”. Źródło: http://www.ksiegarnia.beck.pl/autor/wojciech-machala-2550

Fani tego autora