Wojciech Piątek

dr Wojciech Piątek - adiunkt w Katedrze Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UAM; asystent sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu; autor kilkunastu opracowań naukowych (monografii, komentarzy, artykułów i glos). Źródło: http://www.ksiegarnia.beck.pl/autor/wojciech-piatek-1918

Fani tego autora