Zbigniew Ofiarski

Profesor zwyczajny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, kierownik Katedry Prawa Finansowego. Prorektor Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie, autor licznych publikacji z zakresu: prawa podatkowego, prawa bankowego i dewizowego, prawa finansowego samorządu terytorialnego. Źródło: http://www.ksiegarnia.beck.pl/autor/zbigniew-ofiarski-1109

Fani tego autora