Bezpieczeństwo – dyscyplina w obszarze nauk społecznych (ebook) –	Marek  KucharskiPromocja

E-book

Bezpieczeństwo – dyscyplina w obszarze nauk społecznych

Pobierz bezpłatny fragment:

PDF

Opis publikacji

Wśród czynników, które przyczyniły się do stworzenia niniejszej monografii,można wymienić trzy główne. Po pierwsze jest to potrzeba kontynuacji problematyki bezpieczeństwa, podejmowanej na wcześniejszych czterech konferencjach w Społecznej Akademii Nauk. Odbywały


się one w cyklu pt.: „Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie służbami ochrony”. Drugim czynnikiem, mającym wpływ na ukazanie się monografii w obecnym kształcie, było wzrastające znaczenie szeroko rozumianej problematyki bezpieczeństwa, w jej aspekcie praktycznym, ale także naukowo-badawczym i edukacyjnym. Bezpieczeństwo stało się w XXI wieku, jak nigdy dotychczas, ogromną potrzebą, zarówno dla każdego człowieka, jak i globalnie. Wobec zagrożeń bezpieczeństwa, nauka zintegrowana z edukacją stanowi wartość szczególną. Poszukiwanie rozwiązań dla praktyki życia społecznego w odniesieniu do bezpieczeństwa


praktycznie we wszystkich obszarach tego życia stało się wiodącym motywem niniejszej monografii.


Trzecim czynnikiem stały się zmiany dokonywane w europejskiej i polskiej nauce oraz w szkolnictwie wyższym. W uzasadnieniu treści tych trzech wyspecyfikowanych czynników należy podkreślić, iż w dniu 8 sierpnia 2011 roku ukazało się Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w sprawie obszarów


wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych. Na mocy tego rozporządzenia nauki o bezpieczeństwie usytuowano w obszarze wiedzy nr 2, czyli obszarze nauk społecznych, w dziedzinie nauk społecznych. Ten fakt miał charakter motywu przewodniego


dla tematu V edycji grudniowej konferencji, której organizacja spoczęła na nowej komórce organizacyjnej warszawskiego wydziału Społecznej Akademii Nauk.

Informacje szczegółowe

Język publikacji

polski

Typ produktu

E-book w formacie PDF

Rozmiary plików

Typ zabezpieczenia

znak wodny

Warunki dostępu

nielimitowany użytek własny, kopiowanie i udostępnianie zabronione

Wymagania sprzętowe

aby otworzyć plik, należy posiadać urządzenie (czytnik e-ink, smartfon, tablet) obsługujące format PDF

Opinie czytelników:

Dodaj komentarz

Dodaj recenzję