Bezpieczeństwo – dyscyplina w obszarze nauk społecznych (ebook) –	Marek  Kucharski

Bezpieczeństwo – dyscyplina w obszarze nauk społecznych

Ocena czytelników:

0,0 Nie ma jeszcze ocen.
Dodaj pierwszą!

Opis publikacji

Wśród czynników, które przyczyniły się do stworzenia niniejszej monografii,można wymienić trzy główne. Po pierwsze jest to potrzeba kontynuacji problematyki bezpieczeństwa, podejmowanej na wcześniejszych czterech konferencjach w Społecznej Akademii Nauk. Odbywały


się one w cyklu pt.: „Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie służbami ochrony”. Drugim czynnikiem, mającym wpływ na ukazanie się monografii w obecnym kształcie, było wzrastające znaczenie szeroko rozumianej problematyki bezpieczeństwa, w jej aspekcie praktycznym, ale także naukowo-badawczym i edukacyjnym. Bezpieczeństwo stało się w XXI wieku, jak nigdy dotychczas, ogromną potrzebą, zarówno dla każdego człowieka, jak i globalnie. Wobec zagrożeń bezpieczeństwa, nauka zintegrowana z edukacją stanowi wartość szczególną. Poszukiwanie rozwiązań dla praktyki życia społecznego w odniesieniu do bezpieczeństwa


praktycznie we wszystkich obszarach tego życia stało się wiodącym motywem niniejszej monografii.


Trzecim czynnikiem stały się zmiany dokonywane w europejskiej i polskiej nauce oraz w szkolnictwie wyższym. W uzasadnieniu treści tych trzech wyspecyfikowanych czynników należy podkreślić, iż w dniu 8 sierpnia 2011 roku ukazało się Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w sprawie obszarów


wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych. Na mocy tego rozporządzenia nauki o bezpieczeństwie usytuowano w obszarze wiedzy nr 2, czyli obszarze nauk społecznych, w dziedzinie nauk społecznych. Ten fakt miał charakter motywu przewodniego


dla tematu V edycji grudniowej konferencji, której organizacja spoczęła na nowej komórce organizacyjnej warszawskiego wydziału Społecznej Akademii Nauk.

Informacje szczegółowe

Język publikacji

polski

Typ produktu

E-book w formacie PDF

Rozmiary plików

Typ zabezpieczenia

znak wodny

Warunki dostępu

nielimitowany użytek własny, kopiowanie i udostępnianie zabronione

Wymagania sprzętowe

aby otworzyć plik, należy posiadać urządzenie (czytnik e-ink, smartfon, tablet) obsługujące format PDF