BHP w firmie, wydanie czerwiec 2014 r. (ebook) –	Praca  zbiorowa

E-book

BHP w firmie, wydanie czerwiec 2014 r.

Pobierz bezpłatny fragment:

EPUBMOBI

Opis ebooka

E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY:  KALENDARIUM 1.„Tydzień Bezpieczeństwa” gigantów budownictwa 2.UDT i NOTFSNT wspólnie promują bezpieczeństwo techniczne 3.Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy 4.Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych 5.Starosta zorganizuje przygotowanie zawodowe dorosłych 6.Wyniki kontroli PIP w zakresie wypadków przy pracy w transporcie drogowym za 2013 rok TEMAT NUMERU 7.Praca w okresie letnim wymaga szczególnych przygotowań pod kątem bhp 8.Temperatura w pomieszczeniach pracy 9.Pomieszczenia do wypoczynku 10.Różnice między wentylacją a klimatyzacją 11.Wymagania dla wentylacji i klimatyzacji 12.Problemy związane z klimatyzacją i wentylacją 13.Choroba zakaźna legionelloza 14.Nawilżanie powietrza 15.Woda i napoje chłodzące 16.Zasady zaopatrzenia pracowników w napoje 17.Napoje dla pracowników wykonujących prace na otwartym powietrzu 18.Ochrona przed nasłonecznieniem przy pracy na zewnątrz  TEMAT BRANŻOWY 19.Organizacja zmechanizowanych prac magazynowych zgodnie z przepisami bhp 20.Obowiązki pracodawcy 21.Obsługa wózków jezdniowych z napędem silnikowym 22.Podział wózków jezdniowych z napędem silnikowym 23.Wózki jezdniowe a dozór techniczny 24.Wymagania kwalifikacyjne dla osób obsługujących magazynowe środki transportu 25.Uzyskanie uprawnień 26.Kategorie uprawnień 27.Uprawnienia na obsługę ładowarek, sztaplarek 28.Uprawnienia na obsługę wózków naładownych 29.Prace konserwacyjne przy środkach transportu magazynowego 30.Zgłoszenie wózka do UDT 31.Instrukcje 32.Miejsca postojowe 33.Bezpieczna obsługa wózków jezdniowych z napędem silnikowym 34.Obowiązki operatora 35.Zasady transportu 36.Załadunek i rozładunek środków transportu 37.Środki profilaktyczne przy zmechanizowanych pracach transportowych 38.Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze 39.Powstrzymanie się od pracy ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 40.Ocena komfortu użytkowania obuwia ochronnego według nowego podejścia 41.Ocena właściwości parametrów higienicznych 42.Metoda „The Satra Comfort Index” 43.Model skóry 44.Termiczny model stopy 45.Stanowisko do badania mikroklimatu i izolacyjności obuwia ochronnego 46.Rola obuwia ochronnego 47.Wpływ elementów ochronnych na komfort  OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO 48.Stres i czynniki go wywołujące należy uwzględnić w ocenie ryzyka zawodowego 49.Objawy stresu 50.Ocena ryzyka zawodowego 51.Źródła do określenia stresorów 52.Identyfikacja stresorów 53.Lista kontrolna i kwestionariusz do identyfikacji stresu zawodowego 54.Kwestionariusz dotyczący stresu związanego z pracą 55.Środki profilaktyczne WYWIAD 56.Eksploatacja urządzeń energetycznych według nowych zasad  ODPOWIEDZI NA PYTANIA CZYTELNIKÓW57.Eliminacja hałasu w pracy zwiększy zysk firmy 58.Poszkodowany może zapoznać się z protokołem powypadkowym poprzez e-maila 59.Produkcja piwa może mieć szkodliwy wpływ na zdrowie pracowników 60.Białe oznakowanie dróg w firmie jest jak najbardziej wskazane 61.Ocena ryzyka zawodowego obejmuje całokształt obowiązków służbowych pracownika62.Specjalista ds. bhp nie otrzyma akt pracowników ze względu na ochronę danych 63.O rozmiarach ryzyka zawodowego decydują skutki zdrowotne 64.Prawidłowo przygotowana lista ułatwi każdą kontrolę

Szczegóły

Język ebooka

polski

Liczba stron wydania papierowego

104

Format ebooka

Ebook w formatach: EPUB, MOBI

Rozmiary plików

1.38 MB (MOBI), 1.87 MB (EPUB)

Typ zabezpieczenia

znak wodny

Warunki dostępu

nielimitowany użytek własny, kopiowanie i udostępnianie zabronione

Wymagania sprzętowe

aby otworzyć plik, należy posiadać urządzenie (czytnik e-ink, smartfon, tablet) obsługujące któryś z wymienionych formatów: EPUB, MOBI

Opinie