BHP w firmie, wydanie listopad 2014 r. (ebook) –	Praca Zbiorowa

E-book

BHP w firmie, wydanie listopad 2014 r.

Pobierz bezpłatny fragment:

EPUBMOBI

Opis ebooka

E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY: KALENDARIUM1.Nowy wykaz prac wzbronionych kobietom – MPiPS proponuje zmianę2.Kodeksu pracy TEMAT NUMERU3.Bhp przy magazynowaniu chemicznych materiałów niebezpiecznych 4.Opakowania chemicznych materiałów niebezpiecznych 5.Oznakowanie pojemników opakowań 6.Kwalifikacje obsługi magazynu 7.Zasady magazynowania 8.Wentylacja budynków magazynowych9.Instalacje elektryczne w budynkach magazynowych 10.Ochrona przeciwpożarowa w budynkach magazynowych11.Pozostałe wymagania12.Szczegóły dotyczące magazynowania13.Szafy na chemikalia 14.Podstawowe zasady eksploatacji magazynu chemicznych materiałów niebezpiecznych 15.Zasady wykonywania prac, czynności na terenie magazynu materiałów niebezpiecznych 16.Postępowanie w przypadku wycieku materiałów niebezpiecznych 17.Prace transportowe 18.Zakazy dotyczące transportu 19.Warunki bezpieczeństwa w magazynie chemicznych materiałów niebezpiecznychOCENA RYZYKA ZAWODOWEGO 20.Tylko rzetelna ocena ryzyka zawodowego w zakładzie gastronomicznym przyniesie długofalowe korzyści21.Przegląd miejsc pracy22.Analizy 23.Szacowanie ryzyka zawodowego 24.Kontrola bhp 25.Lista kontrolna dla zakładu gastronomicznego INSTRUKCJE BHP26.Treść instrukcji bhp przed jej wdrożeniem należy skonsultować z jak najszerszym gronem załogi 27.Treść instrukcji bhp 28.Udostępnianie pracownikom instrukcji bhp29.Przechowywanie instrukcji bhp30.Potwierdzenie pracownika o zapoznaniu się z instrukcją bhp 31.Podpisanie instrukcji bhp przez pracodawcę 32.Nieprzestrzeganie instrukcji bhp 33.Tworzenie instrukcji bhp 34.Czynności wykonywane na stanowisku pracy 35.Cechy instrukcji bhp 36.Aktualizacja instrukcji bhp SZKOLENIE WSTĘPNE BHP 37.Instruktaż stanowiskowy bhp przedstawiciela handlowego 38.Zagrożenia na stanowisku przedstawiciela handlowego 39.Wymagania bhp dotyczące pomieszczeń pracy 40.Oświetlenie dzienne i elektryczne 41.Organizacja stanowisk pracy z komputerami 42.Ręczne przemieszczanie towarów 43.Przemieszczanie przedmiotów 44.Normy transportu ręcznego dla kobiet 45.Zasady składowania 46.Egzamin kończący 47.Postępowanie w razie wypadku 48.Przyczyny wypadków przy pracy WYPADKI PRZY PRACY49.Indywidualne zachowania pracowników decydują o wypadkach przy pracy50.Czynniki związane z pracownikiem 51.Dostępność informacji o zagrożeniach i kształtowanie bezpiecznych zachowań 52.Postrzeganie sytuacji jako zagrażającej bądź nie 53.Przyczyny wyboru zachowań niebezpiecznych 54.Rola nawyków 55.Stan emocjonalny i psychofizyczny56.Upośledzenie sprawności organizmu trwające 6 miesięcy wyklucza świadczenie odszkodowawcze ODPOWIEDZI NA PYTANIA CZYTELNIKÓW57.W zakładzie pogrzebowym musi być zorganizowana szatnia przepustowa z węzłem sanitarnym58.Przeterminowane środki opatrunkowe z firmowej apteczki można zutylizować w aptece

Szczegóły

Język ebooka

polski

Liczba stron wydania papierowego

104

Format ebooka

Ebook w formatach: EPUB, MOBI

Rozmiary plików

1.83 MB (MOBI), 2.04 MB (EPUB)

Typ zabezpieczenia

znak wodny

Warunki dostępu

nielimitowany użytek własny, kopiowanie i udostępnianie zabronione

Wymagania sprzętowe

aby otworzyć plik, należy posiadać urządzenie (czytnik e-ink, smartfon, tablet) obsługujące któryś z wymienionych formatów: EPUB, MOBI

Opinie